Články

V každé dnešní sestře se zrcadlí část Florence Nightingale

12. 5. 2021

Život Florence Nightingale, považováné za zakladatelku profesionálního ošetřovatelství, u příležitosti Mezinárodního dne sester připomínají dr. Daniel Jirkovský, přednosta Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol, a Mgr. Jana Nováková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol.

Zkušební přístup AccessPharmacy

6. 5. 2021

AccessPharmacy je fulltextová databáze zpřístupňující e-knihy a referenční zdroje z oblasti farmakologie, farmacie a medicíny. Zdroj nabízí také databázi léků a videa.

Vychází monografie Základy dětské neurologie

3. 5. 2021

Kniha je určena jak studentům medicíny, tak širokému okruhu zájemců o problematiku onemocnění centrální i periferní nervové soustavy v dětském věku... Autory třetího, přepracovaného vydání jsou prof. Pavel Kršek, dr. Alena Zumrová a kolektiv.