Články

Paragliding vytváří nadhled

15. 4. 2021

Jedním ze 78 nových profesorů a profesorek, kterým prezident 15. prosince 2020 podepsal jmenovací dekret, byl i prof. Radan Keil z Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol. Rozhovor.