Zveřejňujeme reakce pracovišť na hodnocení ve studentské anketě za akademický rok 2021/2022

Vážení a milí studenti,

studentská anketa (přesné označení zní „hodnocení výuky studujícími“) je důležitým nástrojem zpětné vazby nejen pro jednotlivé učitele, vedení ústavů či klinik, ale i pro vedení fakulty, které určuje celkový směr a koncepci studia. Vedení fakulty věnuje výsledkům ankety značnou pozornost, stejně jako garanti předmětů. Je škoda, že zejména ve vyšších ročnících většina studentů svého práva a možnosti výuku hodnotit (a umožnit tím zpětnou vazbu svým učitelům a zlepšit tak studium na naší fakultě) nevyužívá.

Níže si můžete přečíst reflexe garantů jednotlivých předmětů na hodnocení v anketě za akademický rok 2021/2022. Požádali jsme garanty, aby zhodnotili výsledky hodnocení svého předmětu v minulém akademickém roce z celkového nadhledu a pak vybrali i konkrétní témata, která se v anketě ukázala být k řešení. Nenajdete zde reflexe ze všech pracovišť, neboť některá pracoviště témata k reflexi nenašla (ale i to je pro vedení fakulty důležitá informace).

Sám jsem analyzoval výsledky naší ankety dopodrobna a přečetl jsem prakticky všechny slovní komentáře. Mám upřímnou radost, že naši studenti (tedy alespoň ti, co hodnotili) převážně mají o své studium zájem a že naprostá většina slovních hodnocení je pozitivní. A pokud už se jedná o kritiku, je v naprosté většině konstruktivní (pár komentářů, které jsou spíše osobní, útočné a svoji podstatou destruktivní, se samozřejmě také objevilo, ale nejsem natolik naivní, aby mě to překvapilo).

Přesto prosím zvažte, zda byste nám dali v novém akademickém roce masivněji než dřív vědět, jak se vám u nás studuje. Vedení fakulty pracuje na tom, aby byla anketa v SISu uživatelsky přívětivější a hlavně aby byly výsledky ankety k dispozici výrazně dříve, než tomu bylo doposud.

Děkujeme, je to důležité!

prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
proděkan pro studium


Reakce se zobrazí po přihlášení členům fakulty. 

Vytvořeno: 15. 3. 2023 / Upraveno: 15. 3. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.