Zručný radiologický asistent je lékaři během intervencí rovnocenným partnerem

Štítky
Výrazně se zasloužil o rozvoj intervenční radiologie v Česku, uspořádal několik mezinárodních kongresů pro radiology, v minulosti připravil v tomto oboru tři národní registry, je rovněž tvůrcem přístroje využívaného k trombolýze tepenných a žilních uzávěrů, který se využíval také v Evropské unii. O tom, že má prof. Miloslav Roček, přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN v Motole, mladé generaci co nabídnout, není pochyb. Od příštího akademického roku bude navíc vyučovat studenty nového studijního programu Radiologická asistence, jehož je garantem.

Fotografie: Archiv prof. Miloslava Ročka.

Prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE, EBIR, MBA, studoval na Lékařské fakultě v Hradci Králové. Získal atestace z radiodiagnostiky a intervenční radiologie, včetně evropské atestace v oboru Intervenční radiologie (EBIR). V roce 2014 byl jmenován vysokoškolským profesorem pro obor Radiologie. 24 let působil v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), kde čtyři roky zastával post zástupce přednosty Základny radiodiagnostiky a intervenční radiologie. Od roku 2007 působí jako přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol v Praze. Uveřejnil přes 150 publikací, je autorem 385 přednášek a tří národních registrů. Je hlavním tvůrcem výrobku Pulsní trombolytická pumpa PTP1, využívaného na evropských pracovištích intervenční radiologie k pulsní sprejové trombolýze tepenných a žilních uzávěrů. Od roku 2023 je garantem nového studijního programu 2. LF UK Radiologická asistence.


Jste přednostou motolské Kliniky zobrazovacích metod. Šestnáct jste působil jako předseda České společnosti intervenční radiologie a nyní jste předsedou České radiologické společnosti. Který z mnoha podoborů radiologie vás nejvíce fascinuje?

Rozhodně vaskulární intervenční radiologie, tu jsem dělal mnoho let. Intervence na srdci nyní provádějí pouze intervenční kardiologové. Ostatní intervence na celém těle dělají především atestovaní intervenční radiologové, například zásahy na cévách mozku, vyztužování aorty, stavění krvácení po traumatech, ničení nádorů a metastáz a mnoho dalších endovaskulárních výkonů. Druhou dramaticky se rozvíjející částí intervenční radiologie jsou nevaskulární intervence, především pod CT.

Jste garantem nově otevíraného studijního programu Radiologická asistence na 2. lékařské fakultě. Jaká je vaše spolupráce s mladými laboranty právě u intervencí a jakou roli zaujímají na sále?

Současná intervenční radiologie nabízí lékařům a radiologickým asistentům možnost použít zobrazovací techniky nejen k diagnostice, ale také k léčbě. Specializovaná léčba navazuje na vynikající diagnostiku, především CT vyšetření, dále ultrazvukové a MR vyšetření, což může urychlit úspěšnou a někdy i rizikovou léčbu nejen dospělých, ale též dětí. Naše pracoviště je v České republice jediné, které provádí specializované zákroky u opravdu mladých pacientů.

Role radiologických asistentů je zde nezastupitelná, zodpovídají nejen za kvalitu snímků, ale během operace také upravují snímky tak, aby se operatér v těle pacienta dobře orientoval. Zkušený a dobře vzdělaný asistent může na snímku zvýraznit nebo potlačit některé struktury. Třeba utlumit obraz kostí tak, aby byla operovaná část přehledná a aby se zajistila dobrá orientace. Ten, kdo zvládá tuto metodu, tedy digitální subtrakční angiografii neboli DSA, je pro nás lékaře během operací rovnocenným partnerem. Pokud se snímky kvalitně upraví, není potřeba opakovat podání kontrastní látky pacientovi a zatěžovat mu tak ledviny, nebo ho znovu ozařovat. Precizní a pohotová práce radiologických asistentů může výrazně omezit vliv ionizujícího záření na pacienta.

Kde ještě jsou radiologičtí asistenti součástí operačních týmů?

Běžně docházejí na urologii, chirurgii, ortopedii a také spondylochirurgii i kardiologii. I zde jsou dobře připravené snímky nepostradatelné. Ovšem nejen na sále, ale rovněž na konferencích radiologických společností, kam jsou zváni k prezentacím, jsou radiologičtí asistenti součástí našich týmů. Registrační poplatky jsou pro ně stejné jako pro lékaře. To je velmi důležité a souvisí to s prestiží této odbornosti. Dokonce jsou i zodpovědní za indikace a kvalitu běžných snímků, skiagrafii.

Za jak dlouho se mohou vystudovaní radiologičtí asistenti dostat na angiosály?

Je to individuální, jako v každém oboru. I zde platí, že šikovní a nadšení kolegové dostanou příležitost dříve.

Zobrazovací metody se za poslední roky posunuly o pořádný kus kupředu. Dokážete odhadnout, kam by mohla radiologie v následujících letech směřovat?

Radiologie je velmi progresivní obor. Není daleko doba, kdy při vstupu do nemocnice projedete ,,jednou nebo dvěma trubicemi“ a bude se vědět vše o celém vašem těle. Nebudou potřeba další zdlouhavá vyšetření. Také intervence se každým dnem značně posouvají. Nejefektnější léčbou je nyní mechanická trombektomie – odstranění sraženin z mozkových tepen – u ischemických cévních mozkových příhod, kde patříme, jako i v jiných oblastech, k předním zemím v Evropě i na světě. Ostatně historie tohoto oboru se psala u nás, v bývalém Československu, které bylo první zemí na světě, v níž lékaři zavedli stenty do věnčitých tepen. Máme stále co nabídnout a to jistě bude platit ještě mnoho dalších let. Absolvování studijního programu Radiologická asistence je nyní určitým zajištěním životní jistoty a získáním zajímavé tvůrčí odborné práce, která je v neposlední řadě i dobře finančně oceněná.


Financováno z projektu Národní plán obnovy. Registrační číslo: NPO_UK_MSMT-16602/2022 (část A3.2).  

​​
Vytvořeno: 11. 1. 2023 / Upraveno: 17. 6. 2023 / Bc. Nikola Musilová