Zástupci Ústavu farmakologie se ve Vídni zúčastnili konference o vzdělávání v oboru a jeho budoucnosti – Cooperation in Pharmacology Education

Info

Fotografie na této stránce: Archiv autorky.

S kolegy ve Vídni. Druhá zleva dr. Daniela Digles, čtvrtý zleva Mgr. Ondřej Šimandl, uprostřed prof. Manuela Schmidt, dr. Josef Slánský, doc. Marietta Zille, dr. Jana Mlíchová a doc. Eva Kmoníčková.

Ve dnech 16. a 17. února 2023 se v rámci projektu CENTRAL (Central European Network for Teaching and Research in Academic Liaison) konala ve Vídni bilaterální konference Cooperation in Pharmacology Education. Zástupci Ústavu farmakologie 2. LF UK tak svou účastí navázali na předchozí setkání s kolegy z Oddělení toxikologie a farmakologie Ústavu farmakologie Fakulty přírodních věd Vídeňské univerzity. To se konalo v Praze na Ústavu farmakologie 2. LF UK v prosinci 6. a 7. prosince 2022.


Ve Vídni jsme pokračovali v sérii diskusí o tématech, která se týkají výuky farmakologie: o nových přístupech s ohledem na potřeby studentů, inovacích ve vzdělávání i použití moderních technologií v edukativním procesu. Diskutovali jsme rovněž o nových modelech testování znalostí studentů a možnosti jejich využití v návazné cílené modifikaci kurikula výuky farmakologie. Společně se snažíme o to, abychom tento dynamicky se rozvíjející obor učinili srozumitelnějším studentům a propojili tak jejich znalosti z oblasti teoretických a klinických oborů.

Konference se nesla v neformálním duchu. Velice přínosné bylo vzájemné sdílení zkušeností s výukou, stejně jako představení aktivit, kterým se obě pracoviště věnují. Náš ústav prezentoval návrhy na zapojení simulátoru SimMan 3G do výuky a také jsme mluvili o osvětové činnosti směrem k laické veřejnosti.

Nosným tématem ovšem bylo směřování farmakologie jako oboru ve vztahu ke vzdělávání. Řada návrhů se týkala i možné budoucí spolupráce a plánů na jejich realizaci. Věříme, že tato konference otevřela dveře pro další úvahy nad konceptem výuky farmakologie nejen na 2. lékařské fakultě.

PharmDr. Jana Mlíchová
Ústav farmakologie 2. LF UK

Vytvořeno: 6. 3. 2023 / Upraveno: 17. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.