Zápisky ze senátu (8. února 2023)

Píše dr. Jan Balko.

Ve středu 8. února se sešli ke svému prvnímu zasedání nově zvolení členové akademického senátu 2. LF UK. Zasedání zahájil prof. Škába coby nejstarší člen senátu, který má jeho vedení na starosti do doby zvolení nového předsednictva. Kromě bohaté prezenční účasti nových senátorů pochválil i hojnou distanční účast členů akademické obce, připojených přes platformu Zoom. Jednání nového složení senátu probíhalo totiž v hybridní formě, protože bylo domluveno pilotní hybridní hlasování při zmíněné volbě nového představenstva.

Tato volba se stala i hlavním tématem prvního zasedání a až na drobné zádrhely (výpadek internetového připojení v místnosti kinosálu FNM) proběhla poměrně hladce a myslím, že se osvědčila i do budoucna. Kromě formy hlasování byla tato volba výjimečná i tím, že kromě předsedy a místopředsedy senátu se nově z řad senátorů volili i jejich náhradníci.

O roli předsedy senátu se ucházeli dr. Trojánek a prof. Zuna. Zvolen byl dr. Trojánek s 15 hlasy a obhájil tak své předsednictví z minulého období. Na pozici místopředsedy se přihlásil pouze dr. Veselý a také on obhájil svůj mandát s 20 hlasy od nových senátorů. Mezi nově zavedenými náhradníky se volil zástupce pedagogické komory (sem byli navrženi prof. Zuna, doc. Čakrt a dr. Piťhová) a studentské komory (sem se přihlásili kolegové Ferra a Blažek). Z každé komory je potřeba vybrat jednoho náhradníka a po volbě se jimi stali prof. Zuna a Ondřej Ferra. Tím bylo celkově ustanoveno nové předsednictvo a prof. Škábu vystřídal ve vedení zasedání dr. Trojánek.

Dále bylo neméně důležitým úkolem ustanovit vedoucí pracovních skupin. Zde se rozhořela vcelku živá debata ohledně typu jejich volby a nakonec se vše vyřešilo řekněme „prezenční metodou“ volby vedoucích v rozích místnosti. Lehkou nevýhodu představovalo nutné přebíhání zájemců o členství ve více komisích naráz mezi rohy kinosálu, kde se jednání odehrávalo. Výsledkem ale bylo ustanovení následujících předsedů: doc. Čakrt povede pedagogickou komisi, legislativní komisi prof. Zuna, ekonomickou komisi prof. Hrušák, sociální komisi kolegyně Anderová a komunikační komise kolega Ferra. Zároveň se odsouhlasilo prodloužení členství ve všech komisích i současným nesenátorům, kteří v nich zasedají od minulého období.

Po kontrole zápisu z minulého zasedání se dostavil i host – děkan prof. Babjuk, který přednesl zprávy vedení fakulty. Zejména představil nadcházející akce, kterých bude nejen díky nadcházejícímu 70. výročí fakulty celá řada. Namátkou bych v chronologickém pořadí jmenoval fakultní ples (18. 3.), fakultní filmový festival (13. 4.), neformální setkání se zaměstnanci (datum bude upřesněno), setkání v Karolinu se zahraničními absolventy (20. 7.) a samozřejmě letošní promoce. Děkan nastínil i události, které se chystají v létě a následujícím akademickém roce: prvácké Dobronice, Den pootevřených dveří (7. 10.), White coat ceremony (datum bude upřesněno), fakultní koncert (bude upřesněno), Vědecká konference (1. a 2. 11.) a Noc fakulty (bude upřesněno a určeno, zda se připojí tradičně k Vědecké konferenci, či výjimečně k oslavám 70. výročí) a samozřejmě i samotné 70. výročí 2. LF UK (12. 11. ve 14.00 v Karolinu). Děkan dále konstatoval, že se zintenzivnila komunikace fakulty s jejími členy prostřednictvím několika zavedených událostí, které se chystají nebo již i běží: konkrétně Fakultní ucho (6. 3.), porada přednostů (20. 3.; bude se konat dvakrát za semestr) a Pelikánoviny přinášející aktuality z fakulty.

Kromě děkana přinesl novinky tradičně i prof. Škába, tentokrát ty, které se odehrály v rámci zasedání „velkého“, univerzitního senátu.

První zasedání senátu v novém složení bylo časově vyčerpávající, ale velmi plodné a dosáhlo všech kýžených výsledků, díky kterým bude možné na příštím zasedání (15. 3. ve 14.30) s novým vedením dále projednávat palčivé záležitosti, které se na fakultě objevují.

Tolik k minulému zasedání AS 2. LF UK.

Připomínám, že zasedání jsou veřejná a všichni jste srdečně zváni!

Jan Balko
senátor za pedagogickou komoru AS 2. LF UK

Vytvořeno: 20. 2. 2023 / Upraveno: 17. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.