Zápis do prvních ročníků uchazečů přijatých v doplňovacím řízení pro akademický rok 2022/2023

Všeobecné lékařství

12. červenec 2022

9.00

Velká posluchárna (budova FN Motol, V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5)

 

Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství a navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie

12. červenec 2022

9.30

Malá pravá posluchárna (budova FN Motol, V Úvalu 84/1, 150 06 Praha 5)

 

Pokud se nemůžete zápisu zúčastnit osobně z velmi vážných důvodů, můžete na základě plné moci (nemusí být úředně ověřená) ve výjimečných případech pověřit zástupce, který za vás celý zápis provede. Preferujeme osobní účast na zápisu.

Zápisu se mohou zúčastnit pouze přijatí uchazeči, kteří dodali úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení při ústním pohovoru nebo na studijním oddělení fakulty (úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení musí být dodána ještě před zápisem).

K zápisu s sebou prosím přineste:

  • průkaz totožnosti
  • vytištěný a podepsaný zápisový list ze SISu
  • psací potřeby
Vytvořeno: 1. 7. 2022 / Upraveno: 1. 7. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.