Základy artroskopie kolena a hlezna poprvé na 2. lékařské

Základy artroskopie kolena a hlezna poprvé na 2. lékařské

První workshop Artroskopické akademie konaný na půdě 2. lékařské fakulty UK se uskutečnil v červnu 2023 v budově teoretických a preklinických ústavů v pražském Motole (Plzeňská ulice), a to na téma Základy artroskopie kolena a hlezna.

Jedná se o miniinvazivní metodu, která umožňuje snadnější přístup do kloubu jen z malých přístupových incisí v přední části kolena, respektive hlezna. Tato metoda se používá k diagnostice a ošetření poraněných či jinak poškozených nitrokloubních struktur, jako jsou menisky, vazy, kloubní chrupavky apod.

Vzdělávací akce byla ohodnocena sedmi kredity podle vzdělávacího řádu České lékařské komory. Kurz pořádala Artroskopická akademie, z. s., společně s Ústavem anatomie 2. LF UK a jeho Centrem endoskopické, chirurgické a klinické anatomie (CESKA) na tělech zemřelých dobrovolných dárců. Akce se konala pod patronací prof. Vojtěcha Havlase, přednosty ortopedické kliniky a proděkana 2. lékařské fakulty pro specializační vzdělávání, a prof. Davida Kachlíka, přednosty Ústavu anatomie.

Pro tři desítky lékařů byl připraven velmi bohatý a informativně atraktivní program, rozdělený na část Koleno a část Hlezno. Dopolední část patřila teoretickému úvodu a přednáškám, které se týkaly Klinické anatomie kolenního kloubu od prof. Davida Kachlíka. MUDr. Radim Kalina z Olomouce pohovořil o Indikaci artroskopie kolena a následovaly přednášky Klinické vyšetření a zobrazovací metody a ASK porty a přístupu do kolenního kloubu, které přednesli zástupci Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, doc. Jakub Kautzner a prof. Vojtěch Havlas.

Poté pokračovala praktická část programu. Účastníci se po skupinkách rozdělili k jednotlivým pitevním stolům, aby pod dohledem zkušených lektorů provedli nácviky na kadaverech.

Odpolední blok přednášek zahájil MUDr. Petr Neoral z Olomouce, který pohovořil o Základní artroskopické technice ošetření chrupavek a menisků. Tato teoretická část byla opět zakončena praktickým nácvikem na kadaverech kolena.

Po odpolední přestávce, která ukončila první část, se účastnici workshopu zaměřili na teoretickou část Hlezno. O úvodní přednášku se postaral doc. Kautzner, následován MUDr. Kalinou, jenž informoval o Indikaci artroskopie hlezna. Poslední přednášku měl MUDr. Filip Hudeček z Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně na téma Základní ASK porty a přístupy do hlezenního kloubu.

Následovala praktika na pitevně, zaměřená na cvičení v oblasti hlezenního kloubu.

Kurz dopadl na výbornou, o čemž svědčí i závěrečná kladná hodnocení zúčastněných lékařů. Kromě čerstvě nabytých zkušeností si odnášejí také certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Přínosem praktických nácviků artroskopie kolena a hlezna jsou nesporné výhody na straně ošetřovaných pacientů, kterým je nutný zákrok často proveden v rámci jednodenní operativy bez nutnosti hospitalizace.

Text a fotografie: Ing. Libuše Stoklásková

Vytvořeno: 22. 6. 2023 / Upraveno: 22. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.