Info

Fotografie: Archiv J. Mlíchové

Zahájily jsme meziuniverzitní spolupráci se Sárskou univerzitou

Zahájily jsme meziuniverzitní spolupráci se Sárskou univerzitou

Zástupkyně Ústavu farmakologie 2. LF UK doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc., a PharmDr. Jana Mlíchová se v rámci zahájení meziuniverzitní spolupráce se Sárskou univerzitou v první polovině června 2024 setkaly se svými kolegy a kolegyněmi přímo v Sársku. Cílem bylo hledat společná témata v oblasti výuky farmakologie a možnosti spolupráce na společném výzkumu.

Campus Saarbrucken Universitat des Saarlandes

Sárská univerzita (Universität des Saarlandes) byla založena v roce 1948 a sídlí v Saarbrückenu (fakulty přírodních věd a technologií), Lékařská fakulta se nachází v blízkém Homburku (teoretické ústavy a klinická pracoviště fakultní nemocnice). Kampus v Saarbrückenu je velice rozsáhlý a neustále probíhá výstavba nových budov pro jednotlivé fakulty. Jeho součástí jsou také výzkumná centra, která obě zástupkyně navštívily. Patří sem například INM (Leibniz Institute for New Materials) či HIPS (Helmholtz Institut fur Pharmazeutische Forschrung Saarland), který se v současné době mimo jiné snaží o vývoj nových antibiotik v úzké spolupráci s partnery z akademické sféry i průmyslu, za podpory státních i nestátních organizací.

Homburg je od Saarbrückenu vzdálen asi třicet kilometrů a momentálně tam na Lékařské fakultě studuje asi dva tisíce studentů. Na místním Ústavu farmakologie a toxikologie probíhá kromě výuky intenzivní experimentální výzkum. Sídlí zde také toxikologické pracoviště, které slouží Sársku i dalším spolkovým zemím pro pravidelnou toxikologickou analýzu, ale i jako pohotovostní oddělení v případě nejrůznějších intoxikací. V současnosti je dokončována stavba nové budovy v hodnotě šedesáti milionů eur pro farmakologii a příbuzné obory (biochemie, molekulární biologie), kde budou plně vybavené laboratoře a zvěřinec na více než čtyřech tisících čtverečních metrech.

Doc. Kmoníčková před Leibnitz-Institut für Neue Materialien.
Dr. Mlíchová před Ústavem farmakologie a toxikologie v Homburgu.

V otázce výuky farmakologie bylo snahou najít společnou cestu pro spolupráci, ačkoli studijní programy fakult mají jisté odlišnosti. Výhodou výuky farmakologie na zdejší lékařské fakultě je, že probíhá v blocích tak, že dopoledne je přednáška a odpoledne od 13.00 do 18.00 seminář. Sárská univerzita má oddělení zabývající se metodami inovativní výuky a digitalizací výukových materiálů a poskytuje informační podporu jak studentům, tak vyučujícím všech fakult.

Kostel sv. Michala v Homburgu.

Naše poděkování patří kolegyním a kolegům, kteří nás velmi mile přijali mezi sebe, ukázali nám svá pracoviště, sdíleli s námi svoje zkušenosti a navrhli možnosti budoucí spolupráce, na kterou se velmi těšíme. Vielen Dank Daniela, Thorsten, Ekaterina und andere!

Alte Brucke, řeka Saar
Vytvořeno: 25. 6. 2024 / Upraveno: 11. 7. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.