Vyhlášení druhého doplňovacího řízení

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívám svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy v rámci doplňovacího řízení a posunuji bodovou hranici pro přijetí ke studiu u těchto studijních programů:

  • navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie: z 205 bodů na 203 bodů, tj. byli přijati dalších 4 studenti.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan                                      

Vytvořeno: 19. 7. 2022 / Upraveno: 19. 7. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.