Vyhlášení doplňovacího řízení

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívám svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy v rámci doplňovacího řízení a posunuji bodovou hranici pro přijetí ke studiu u těchto studijních programů:

  • magisterský studijní program Všeobecné lékařství: z 217 bodů na 209 bodů, tj. bylo přijato dalších 72 studentů;
  • navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie: z 209 bodů na 205 bodů, tj. bylo přijato dalších 7 studentů;
  • bakalářský studijní program Fyzioterapie: ze 184 bodů na 175 bodů, tj. bylo přijato dalších 13 studentů;
  • bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství: ze 149 bodů na 122 bodů, tj. bylo přijato dalších 18 studentů;
  • bakalářský studijní program Pediatrické ošetřovatelství: ze 125 bodů na 81 bodů, tj. bylo přijato dalších 17 studentů.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan                                                                       

Vytvořeno: 1. 7. 2022 / Upraveno: 19. 7. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.