Viscerální manipulace a zrnko písku

Štítky

Studentka 3. ročníku fyzioterapie Tereza Štěpánková (vlevo) strávila letní praktickou stáž (zaštítěnou Asociací studentů fyzioterapie) na terapeutických klinikách v Portugalsku. Píše esej a posílá fotografie.


V srpnu 2019 jsem se jako jedna ze šesti studentů zúčastnila zahraniční stáže v Portugalsku, kterou každoročně zajišťuje Asociace studentů fyzioterapie. Mezi vybranými byla i moje spolužačka Jířa, a o to byla celá stáž ještě lepší. Na základě žádosti nás v této záležitosti finančně podpořila i naše fakulta, za což jsme byly obě velmi vděčné.

Náš třítýdenní pobyt v Portugalsku byl rozdělen na tři části, každý týden jsme strávily v jiném městě. Hlavní náplní dne byla především praxe v partnerských klinikách, nicméně nám vždy zbylo i trochu času, který jsme věnovaly poznávání prostředí a kultury. Víkendy jsme měly samozřejmě volné a nechávaly jsme si je proto na trochu delší výlety, zároveň jsme se vždy musely přesunout do dalšího města, kde nám začínala další týden stáž na jiné klinice.

První týden jsme strávily v Lisabonu na soukromé klinice Fisio Roma, která byla především sportovně zaměřena. Součástí byla velmi dobře vybavená tělocvična, kde jsme si samy mohly vyzkoušet řadu pro nás doposud neznámých posilovacích strojů. Druhou klinikou byla CMM v menším, ale o to krásnějším městečku Aveiru. Zde byla práce fyzioterapeutů o trošku jiná, což bylo dáno i tím, že CMM bylo státní zařízení. V rámci stáže jsme se zde setkaly s běžnými úrazovými postiženími, chronickými obtížemi kloubů, ale i specializovanými terapiemi orofaciální oblasti, pánevního dna a podílely jsme se aktivně na vedení úseků hydroterapie.

Posledním místem, které si mě asi také ze všech nejvíce získalo, bylo Porto. Docházely jsme zde na soukromou kliniku FisioMato. Vyjma běžných pacientů se zde terapie zaměřovaly i na pacienty kojeneckého věku. Nejvíce jsem však ocenila přístup našeho hlavního tutora, fyzioterapeuta, který s námi během terapií hojně diskutoval a předával nám řadu cenných informací ze své praxe. Nutno říci, že nejen mě tento člověk velmi ovlivnil a díky němu jsem se začala víc zajímat o oblast osteopatických metod, jako jsou viscerální a neurální manipulace.

Poznala jsem portugalský systém fyzioterapie, který se od toho českého v mnoha ohledech liší, ale mám i nespočet krásných zážitků ze samotného Portugalska. V každém městě jsme navštívily hlavní památky. Lisabon nás překvapil svou rozlohou, nadšeně jsme procházely město a večer jsme pak zjistily, že máme v nohách kolem patnácti kilometrů. Aveiro bylo oproti tomu zrnkem v písku. Nejvíce mě však uchvátilo Porto, a to příjemnou velikostí historického centra, krásnými mosty přes řeku a možností procházky podél pláží až k ústí řeky a podél ní do centra města. Nejkrásnější vzpomínky mám asi na náš cyklovýlet podél pobřeží z Cascais na pláž Guincho, poté na pro mě nezapomenutelné město Sintra se svým barevným Palacio Nacional da Pena a samozřejmě na výlet do Coimbry, kde jsme se sešly i s ostatními účastníky stáže a společně strávili jeden den.

Po celou stáž jsem si připadala velmi vytížená. Byla to jedinečná zkušenost, jakou všem doporučuji, a to nejen ze studijního a odborného hlediska.

Vytvořeno: 11. 2. 2020 / Upraveno: 11. 12. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.