Vědecký tým Ústavu lékařské mikrobiologie se stal součástí nově vzniklého konsorcia Národního institutu virologie a bakteriologie

Vědecký tým Ústavu lékařské mikrobiologie pod vedením prof. MUDr. Pavla Dřevínka, Ph.D., se stal součástí nově vzniklého konsorcia Národního institutu virologie a bakteriologie (NIVB). To sdružuje celkem 28 českých týmů ze čtyř českých univerzit, jejich různých fakult a společných center a čtyř ústavů AV ČR.


Výzkumné programy NIVB jsou rozděleny do tří výzkumných programů: 1. interakce mezi patogeny a hostiteli, 2. imunita proti virům a bakteriím a 3. léčba virových a bakteriálních infekcí.

Na Ústavu lékařské mikrobiologie řešíme dva odborné cíle:

1. Molekulární epidemiologie a antimikrobiální rezistence u patogenů spojených se zdravotní péčí
(vedoucí projektu Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D.)

Náplní tohoto cíle je provádět prospektivní surveillance v současnosti významných nozokomiálních patogenů v České republice a na Slovensku. Analýza genomů a antimikrobiální rezistence získaných izolátů umožní objasnit specifické determinanty rezistence a jejich genetický kontext (geny asociované s plazmidy nebo chromozomy, mutace) a také provést fylogenetickou analýzu izolátů, která je zařadí do místního a globálního kontextu epidemiologie příslušného patogenu.

2. Virom v lidských onemocněních a jeho interakce s dalšími složkami expozomů
(vedoucí projektu prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.)

Náplní tohoto cíle je prozkoumat virom v longitudinálních souborech vzorků několika lékařsky a společensky významných diagnóz. Virom bude studován během přirozeného průběhu onemocnění, v reakci na standardní léčebné postupy nebo na cílené zásahy v probíhajících klinických studiích. Zároveň budou studovány další složky mikrobiálního expozomu (bakteriomu, mykobiomu, parazitomu).

Do řešení obou cílů jsou s podporou projektu zapojeni mladí vědci a vědkyně, pregraduální a postgraduální studenti a studentky.

Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D.


S podporou projektu Národní institut virologie a bakteriologie (Program EXCELES, ID: LX22NPO5103), financovaného Evropskou unií: Next Generation – Národní plán obnovy.  

​​
Vytvořeno: 15. 5. 2023 / Upraveno: 30. 5. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.