Vědecká rada Univerzity Karlovy ocenila prof. Milana Macka

Vědecká rada Univerzity Karlovy ocenila na svém zasedání ve čtvrtek 16. prosince 2021 několik osobností Univerzity Karlovy. Byl mezi nimi i prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., přednosta Ústavu lékařské a molekulární genetiky 2. lékařské fakulty UK a FN Motol. Obdržel stříbrnou pamětní medaili za významné dílo v oboru lékařské genetiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově.


Profesor Macek je přednostou Ústavu lékařské a molekulární genetiky 2. lékařské fakulty UK a FN Motol a vedoucím Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění působícího v rámci tohoto ústavu. Je také dlouholetým předsedou Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP. V minulosti působil rovněž jako prezident Evropské společnosti pro lidskou genetiku, kdy pod jeho vedením lékařská genetika získala statut celoevropské specializace v roce 2011. Profesor Macek navazuje na svého otce, doc. MUDr. Milana Macka, CSc., zakladatele oboru lékařské genetiky v Československu (1961). Na začátku devadesátých let absolvoval dva významné postdoktorské pobyty – na Institutu humánní genetiky Humboldtovy univerzity v Berlíně (1990–1992) a poté ve Spojených státech na McKusick Nathans Center for Genomic Medicine na Johns Hopkins University v Baltimore (1992–1996) se stáží na Harvard School of Medicine. Po návratu vybudoval se svými kolegy centrum výzkumu vzácných onemocnění ve FN Motol a aktivně se zapojil do Evropských výzkumných programů. Dlouhodobě se věnuje především problematice cystické fibrózy, včetně její současné cílené inovativní léčby.

Vytvořeno: 21. 12. 2021 / Upraveno: 20. 1. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora