V motolské nemocnici vzniklo ECLS (Extra Corporeal Life Support) centrum

ECLS (Extra Corporeal Life Support) centrum vzniklo při Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve spolupráci s Kardiologickou klinikou, Klinikou kardiovaskulární chirurgie, Dětským kardiocentrem, Oddělením urgentního příjmu dospělých FN Motol a III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol. Vzniklo v roce 2023.

Jeho úkolem je sjednocovat péči o pacienty na mimotělní podpoře v rámci motolské nemocnice. Vychází z dlouholetých zkušeností s ECMO podporou v rámci respiračního selhání, kardiopulmonální resuscitace nebo Národního programu transplantace plic pro ČR a SR. Ve FN Motol je ECMO průměrně využito u cca 100 dospělých pacientů ročně. Stále častěji se tato metoda uplatňuje i u dětí. Více se můžete dočíst na webu KARIM.

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořeno: 14. 11. 2023 / Upraveno: 14. 11. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.