V Karolinu proběhly promoce doktorandů a doktorandek 2. LF UK

V Karolinu proběhly promoce doktorandů a doktorandek 2. LF UK

Ve Velké aule Karolina proběhly ve středu 29. května 2024 promoce absolventů doktorských studijních programů, kteří získávají titul Ph.D.

Blahopřejeme našim mladým vědcům a vědkyním!

Vytvořeno: 30. 5. 2024 / Upraveno: 30. 5. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.