V Karolinu proběhly promoce doktorandů 2. LF UK

Ve Velké aule Karolina proběhly v pátek 27. května promoce absolventů doktorských studijních programů, kteří získávají titul Ph.D. Promoce byly společné pro 2. lékařskou fakultu a 3. lékařskou fakultu.

Děkana 2. lékařské fakulty prof. Babjuka na promocích zastoupil proděkan pro vědu a výzkum prof. Tomáš Kalina.

Blahopřejeme našim vědcům!

Vytvořeno: 29. 5. 2022 / Upraveno: 23. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora