V hlavni roli mozeček: od teorie ke klinické praxi

Seminář Mozeček a jeho vztah k vestibulárnímu systému hodnotí jeden z jeho účastníků, MUDr. Viktor Veselý. Atmosféru programově nabitého dne přibližuje fotogalerie.


Na seminář Mozeček a jeho vztah k vestibulárnímu systému jsem se těšil už od chvíle, kdy jsem nestihl předcházející seminář Vestibulární systém: od teorie ke klinické praxi a dozvěděl se, že se chystá pokračování. Vzhledem k velice dobrým ohlasům na předcházející seminář má očekávání nebyla vůbec malá. Musím ale říct, že byla více než naplněna. Samotný koncept semináře byl velice propracovaný.

Problematika mozečku a vestibulárního systému je velice komplikovaná, a proto bylo velice přínosné slyšet (a vidět) v jeden den a na jednom místě, jak k tomuto tématu přistupují jednotlivé profese z komplexního týmu, který má tyto pacienty na starosti. Samotný seminář probíhal bez jakýchkoliv problémů, takže jsme po slavnostním zahájení plynule přecházeli od jedné části k druhé. Nejdříve jsme se dozvěděli, kdy na diagnózu centrálního vestibulárního postižení vůbec pomyslet, poté jsme probrali, proč vlastně na pacientech vidíme typické příznaky. Následně jsme se vrátili zpět do prvních ročníků studia a zopakovali si anatomii. Po ukázce klinického vyšetření pacienta jsme pak pokračovali na možnosti farmakologické terapie i rehabilitace. Třešničkou na dortu, která zakončila seminář, pak byla ukázka chirurgického řešení rezistentních závratí na kadaveru. Program byl nabitý, ale skvěle vyvážený. Těším se na příští seminář.

MUDr. Viktor Veselý

Vydáno: 8. 10. 2021 / Upraveno: 12. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková