Už jste hodnotili výuku ve studentské anketě? Postrčte fakultu o krůček dál!

 

Anketa je nástroj, jehož pomocí hodnotíte předměty, které jste absolvovali. Vaše účast je velmi cenná a přispívá ke zlepšení kvality výuky a prostředí na fakultě.

 

Současná Repetitoria převedeme do podoby skript.
doc. Hana Maxová, patologická fyziologie

 

Jak a dokdy můžete hodnotit?

 

► anketu naleznete pod ikonou Anketa ve Studijním informačním systému (SISu)

► hodnoťte do konce semestru – do 30. září 2021

► účast vám zabere pár minut

► vedle čtyř otázek, kde známkujete, je také důležitý váš volný komentář k předmětu

► můžete ohodnotit i vyučující

► účast je anonymní (ale podepsat se můžete)

 

 

Do sylabu jsme na návrh studentů zařadili ještě více kazuistik.
prof. Richard Průša, biochemie

 

Čemu tím konkrétně prospějete?

 

► účastí v anketě pomůžete zlepšit nebo zjednodušit studium svým mladším spolužákům, ale i sami sobě

► podle toho, co pochválíte, budou garanti předmětů vědět, co mají zachovat

► odůvodněná kritika zakládá šanci na zlepšení

► vysokým hodnocením svého oblíbeného učitele mu pomůžete ke zvolení učitelem roku

► dobré výsledky v anketě přispívají do rozpočtu pracoviště

 

 

Chyběl jednotný výukový text, vyřešila to nová učebnice Neurologie.
prof. Petr Marusič, neurologie

 

Čím více z vás bude hodnotit, tím větší je šance na zlepšení!

Vydáno: 1. 7. 2021 / Upraveno: 4. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.