Tým 2. lékařské se umístil na prvním místě v soutěži pro posádky RZP letošního ročníku Rallye Rejvíz

Tým 2. lékařské se umístil na prvním místě v soutěži pro posádky RZP letošního ročníku Rallye Rejvíz

Štítky
Tým 2. LF se umístil na prvním místě v národní soutěži pro posádky RZP 27. ročníku Rallye Rejvíz. Dispečer Jan Červenka se umístil na třetím místě v národní soutěži Zlaté sluchátko.

Zkuste popsat letošní závod. Z jakých sestával disciplín?

Po našem příjezdu, ubytování a nezbytných formalitách začala naše směna, která letos trvala přes 36 hodin. Během této doby nám mohla kdykoliv přijít výzva pro výjezd, tedy pro náš soutěžní úkol.

Během letošního Rallye Rejvíz jsme absolvovali 12 modelových situací z prostředí zdravotnické záchranné služby. Hodnotí se technická stránka jako například medicínské úkony, které jsou pro dané stavy indikovány, ale i netechnické dovednosti jako komunikace s blízkými pacienta nebo s dalšími složkami IZS či řešení emočně náročných situací.

Setkali jsme se například se zásahem u polytraumatizovaného pacienta v zemědělském družstvu, resuscitací oběšeného syna za přítomnosti matky, managementem pacientky s cévní mozkovou příhodou, zajištěním kritického pacienta po pádu z kola, ošetřením novorozence a matky narkomanky nebo ochutnávkou práce call-takera a dispečera zdravotnického operačního střediska s obsluhou linky 155.

To první místo bylo v národní soutěži zdravotnických záchranných služeb, že? A to třetí? To bylo Zlaté sluchátko?

Na prvním místě jsme se umístili v národní soutěži v kategorii RZP-FS, ve které soutěží tříčlenné posádky bez nutnosti mít odbornou způsobilost záchranáře. Ač jsou ve složení týmů rozdíly, čistě počtem bodů bychom se umístili na prvním místě i mezi profesionálními posádkami RZP-ST, viz výsledky. Součástí všech RZP posádek je navíc ještě dispečer, který se některých úkolů účastí se zbytkem týmu, ale přednostně řeší své úlohy zaměřené především na operační řízení. Náš dispečer Honza Červenka se umístil na třetím místě ze všech zúčastněných dispečerů v národní soutěži Zlaté sluchátko.

Vítězný tým ve složení Magdaléna Knotková, Jan Červenka, Jakub Vála a Richard Ratica

Mění se nějak soutěž v průběhu času? Jsou simulace složitější?

Soutěž se vyvíjí a využívá čím dál modernější technologie a každým rokem se díky tomu více a více přibližuje realitě. Letos bylo velkou novinkou virtuální zdravotnické operační středisko a veškeré výzvy nám chodily na mobil. Co se týká simulovaných situací, jejich technické zpracování zůstává vždy velmi realistické a každý zásah nás do svého děje naprosto vtáhnul.

Co váš tým? Sestava je stálá, nebo se mění?

V loňském roce jsme ve stejném čistě mužském složení (Jan Červenka, Jakub Vála, Richard Ratica) absolvovali soutěž pro mediky, v níž jsme obsadili druhé místo. Letos jsme chtěli poměřit síly s profesionálními posádkami a náš tým jsme obohatili o Magdalénu Knotkovou. Příprava na soutěž nás stála pár společných setkání, během kterých jsme využívali i naše drahé a obětavé spolužáky z 9. kruhu jako figuranty a několik lahví prosecca.

Napadá vás nějaký zajímavý, humorný nebo výstražný moment spjatý s letošní soutěží?

V průběhu jedné z našich resuscitací u pacienta s infarktem myokardu se nám podařilo neopatrným pohybem rozlít hlavní rozhodčí kávu a polít si desky s veškerou dokumentací pacienta. Během té samé úlohy následoval další neopatrný krok a namísto nabití defibrilátoru na 200 joulů a podání výboje jsme si omylem defibrilátor vypnuli. Přišli jsme tak nejen o drahocenný čas, ale i o přehled o čase, který je v podobné situace klíčový kvůli časování podávání léků a výbojů. Věřím, že v tu chvíli jsme prodělali malý infarkt všichni.

Můžete popsat jednu modelovou situaci?

Čas výzvy přišel třicet minut po půlnoci. Výzva zněla: Střelec v základní škole, desítky zraněných, policie na místě.

Naše posádka nastupuje do sanitky a podle navigace, která nám přichází společně s výzvou na mobil vyrážíme na místo zásahu. Naším úkolem je zapojit se do řešení situace hromadného postižení osob, přičemž hrajeme roli v transportu pacienta do nemocnice. Po nahlášení naší posádky vedoucímu zdravotnické složky dostáváme přiděleného pacienta s příslušnou prioritou transportu. Během tohoto úkolu máme k dispozici inovovanou verzi třídící a identifikační karty, která se pro podobné události používá. Cílem je správné zajištění a vyšetření pacienta, vyplnění třídící a identifikační karty a následně správné předání informací na urgentním příjmu v improvizované nemocnici v garáži bytové zástavby.

Noční modelová situace

Přejete si ještě něco dodat?

Děkujeme děkanovi Marku Babjukovi a celému kolegiu děkana za poskytnutou finanční podporu, díky níž jsme se mohli 27. ročníku mezinárodní soutěže Rallye Rejvíz 2024 zúčastnit.

Vytvořeno: 3. 6. 2024 / Upraveno: 6. 6. 2024 / Bc. Luděk Liška