Termín pro nahlížení do materiálů uchazeče o studium

Uchazeči o studium na 2. lékařské fakultě mohou nahlédnout do svých materiálů 20. 7. 2022 v 10.00 na studijním oddělení děkanátu fakulty (V Úvalu 84, Praha 5). Další termín je možný pouze po dohodě se studijním oddělením.

Žádost si, prosím, podávejte prostřednictvím SIS, přes který následně obdržíte odpověď o vyhovění žádosti.

Právo nahlédnout upravuje opatření děkana č. 6/2022.

Vytvořeno: 30. 5. 2022 / Upraveno: 3. 8. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.