Studenti medicíny jsou pro nemocnice přínosem

Výuka, nové kurikulum, spolupráce s nemocnicí, fakultní ombudsman nebo nadcházející rektorské a děkanské volby. Nejen o tom je rozhovor s děkanem prof. Vladimírem Komárkem k zahájení akademického roku 2021/2022.

00:00:00 Začíná zimní semestr nového akademického roku. Jaký bude z pohledu výuky? Jak je fakulta připravena na případnou hybridní nebo plně distanční výuku?

00:02:13 Studenti nastupujících prvních ročníků Všeobecného lékařství v českém i anglickém jazyce se budou učit podle nového modernizovaného kurikula. V čem jsou jeho největší přednosti? Promítnou se změny kurikula i do výuky vyšších ročníků?

00:04:53 Během covidu se medici aktivně zapojili do pomoci v nemocnicích. Ovlivní tato zkušenost nějak další spolupráci fakulty a fakultních nemocnic při výuce mediků?

00:08:42 Fakulta počínaje letošním akademickým rokem zřizuje post ombudsmana. Jaká bude jeho role a proč k tomu vedení fakulty přikročilo? Můžete prozradit, kdo konkrétně ombudsmanem bude?

00:12:07 Letos nás čeká volební podzim. Univerzita bude vybírat nového rektora, kandidáti jsou v tuto chvíli známí. Koho z nich preferujete a proč?

00:14:37 Akademický senát naší fakulty bude v listopadu volit kandidáta na děkana, vašeho nástupce po 8 letech. Jakou fakultu budete děkanovi, který z voleb vzejde, na konci ledna 2022 předávat?

00:17:57 Co byste závěrem popřál nám všem na 2. lékařské do tohoto akademického roku?

Odkaz na video

Vydáno: 1. 10. 2021 / Upraveno: 12. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková