Stanovisko vědecké rady 2. lékařské fakulty k publikování v časopisech zneužívajících open access

Na stanovisko z 16. února 2023, obsahující doporučení zaměstnancům fakulty, upozorňuje proděkan pro vědu a výzkum prof. Tomáš Kalina.


Vědecká rada 2. LF UK diskutovala na svém zasedání dne 16. února. 2023 problémy způsobené odbornými časopisy zneužívajícími open access model. Vědecká rada se shodla, že časopisy s rizikovými znaky (časopisy s velkými a nepřehlednými redakčními radami, exponenciálně narůstajícím počtem publikovaných článků, množstvím speciálních čísel, nevyžádaným agresivním oslovováním autorů či speciálních editorů a zejména příliš rychlým a povrchním recenzním řízením) ohrožují klasický publikační model v biomedicíně založený na peer-review. Vědecká rada se usnesla na následujícím stanovisku:

Vědecká rada 2. LF UK doporučuje zaměstnancům fakulty:

  1. vyhnout se vědomému autorství a spoluautorství v těchto časopisech, např. v době přijetí tohoto usnesení většina časopisů nakladatelství MDPI a Hindawi,
  2. vyhnout se dalším formám spolupráce s těmito nakladatelstvími (účast na peer-review recenzním řízení, redakční spolupráce včetně speciálních čísel).

Vědecká rada 2. LF UK upozorňuje, že v budoucnu nemusejí být publikace těchto nakladatelství uznávány jako plnohodnotné publikační výstupy pro vnitřní hodnocení vědeckých výstupů a pro kvalifikační práce všech stupňů. Stejně tak publikační náklady nemusejí být uznatelnými náklady vědeckých projektů ani institucionálního financování.

Vytvořeno: 20. 2. 2023 / Upraveno: 17. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.