Slavnostní otevření Žížaly – nové budovy teoretických ústavů na Plzeňské

17. 6. 2011 proběhlo na Plzeňské slavnostní otevření nové budovy teoretických ústavů. Žížalu, jak se budově začalo přezdívat díky jejímu tvaru a výraznému žlutému schodišti, jsme si zasloužili! Čekali jsme na její vybudování dlouho, a proto o to větší radost máme z jejího úspěšného otevření!
 
Do prostorů na Plzeňské, které do roku 1989 sloužily jako vojenské cvičiště, se fakulta přestěhovala hned po Sametové revoluci. Spodní část patří ČVUT a místnosti, ve kterých probíhá výuka, má fakulta v pronájmu. Horní část je ve vlastnictví Univerzity Karlovy.
V roce 2004 jedna z budov v horní části lehla popelem. Požár, který vznikl ze závady elektroinstalace, kompletně zasáhl druhou ze čtyř budov. Tak se původně čtyřčlenný komplex rozdělil na tzv. horní a dolní nedopalek.
Když se požár uhasil a okolí uklidnilo, muselo se chtě nechtě pomýšlet na stavbu nové budovy. Bylo ale otázkou, jestli dostavět shořelou část, nebo postavit něco většího. Nakonec se musely oba nedopalky buď zbourat, nebo alespoň částečně nabourat, aby ustoupily rozhodnutí, že se na tomto místě postaví nová velká budova. Když se podíváte na prostor, se kterým architekti museli pracovat, není divu, že jedině podlouhlá žížala zapadla. Architektonickou soutěž na stavbu nové budovy nakonec vyhrála firma DOMY, s. r. o.
 
Ve 13.00 začalo slavnostní zahájení v Pelouchově posluchárně. Do života nové budově popřáli děkan 2. LF, doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., i rektor UK, prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
 
Po úvodním proslovu byla možnost si celou budovu projít a prozkoumat. A tak jsme mohli při podrobné exkurzi například narazit na histologické patro, které má dvě odpočívadla – jedno vymalováno eozinofilně, druhé hematoxylinově. To se bude příštím studentům studovat s krásnou atmosférou!
Slavnostní prostředí doprovázela výstava obrazů a fotografií studentů a pedagogů naší fakulty.
 
V 16.00 se potom všichni přesunuli na pokračování do akademického klubu Dr. Vojáka, kde začal již několikátý ročník oblíbeného MotolFestu.
 
Všem ústavům přejeme co nejlehčí stěhovaní a příjemné zabydlení!

-dh-

 

Vytvořeno: 24. 6. 2011 / Upraveno: 26. 9. 2022 / Administrátor 2. LF UK