Info

Fotografie: Archiv autorky.

Sagrada stále nedostavěna, ale i tak byl pořádný kus (mikrobiologické) práce v Barceloně odveden!

Sagrada stále nedostavěna, ale i tak byl pořádný kus (mikrobiologické) práce v Barceloně odveden!

Zaměstnanci a studenti z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FNM v Barcelově úspěšně prezentovali řadu významných vědecko-klinických výsledků... Píše dr. Marcela Krůtová.


34. ročník Evropské konference klinické mikrobiologie a infekčního lékařství (ECCMID), který se konal 27.–30. dubna 2024 v Barceloně, navštívilo více než 18 tisíc účastníků. Zaměstnanci a studenti z Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol pod vedením Pavla Dřevínka (ten se žlutou helmou) zde úspěšně prezentovali řadu významných vědecko-klinických výsledků.

V ústním sdělení Ondřej Cinek (bez helmy, ale s vrtačkou) prezentoval projekt Changes in the gut microbiome in patients with irritable bowel syndrome following faecal microbiota transplantation with material mixed from multiple healthy donors.

V posterové sekci byly k vidění výsledky sedmi studií:

  • Increasing trend of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections among patients of a tertiary care hospital (Jan Tkadlec, bílá helma a pohled v dáli)
  • Clone-specific effect of ibuprofen, paracetamol and acetylsalicylic acid on growth and biofilm formation of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (Adélka Rozsypálková)
  • Heterogeneity primer spacers (staggering) improve the performance of amplicon sequencing of V3-V4 region of 16S rDNA as well as 18S region for Blastocystis subtyping (Ondřej Cinek stále bez helmy, ale s vrtačkou)
  • Genetic insights into carbapenem-resistant and carbapenemase-producing Enterobacterales (Suhanya Prasad, bílá helma a dobrá nálada)
  • Accumulation of antimicrobial resistance in Czech and Slovak Clostridioides difficile isolates (Jaroslava Zíková, odvážně na kraji traverzy)
  • Population structure of Czech vancomycin-resistant and susceptible enterococci, a multicentric surveillance study, 2022 (Marie Brajerová, s módními sluchátky)
  • The increased occurrence and virulence of Streptococcus pyogenes in the Czech Republic: genomic features of epidemic lineages (Marek Štefan)

Marcela Krůtová (jediná chodí na stavbu v sukni) byla oceněna titulem ESCMID fellow za dlouholetou práci pro evropskou studijní skupinu pro C. difficile.


S podporou projektu Národní institut virologie a bakteriologie (Program EXCELES, ID: LX22NPO5103), financovaného Evropskou unií: Next Generation – Národní plán obnovy.  

​​
Vytvořeno: 7. 5. 2024 / Upraveno: 7. 5. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.