Robot je sofistikovaným manipulátorem ovládaným rukou chirurga

Štítky

MUDr. Filip Pazdírek, Ph.D., zástupce přednosty Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol, přibližuje práci s operačním robotem nejnovější generace v rámci Motolského centra robotické chirurgie.


Od kdy, jak často a u jakých diagnóz robotické operace na vašem pracovišti provádíte?

S operacemi jsme začali v září 2018. Naším školitele byl prof. Amjad Parvaiz z Evropské akademie robotické chirurgie (EARCS). K dnešnímu dni jsme provedli přes 100 operací. Z důvodů omezení úhrad pojišťovnou můžeme nyní z chirurgických indikací roboticky operovat jen pacienty s nádory rekta. V Centru robotické chirurgie FN Motol máme k dispozici jeden operační den v týdnu.

Jak funguje spolupráce jednotlivých pracovišť v rámci Motolského centra robotické chirurgie?

Ve FN Motol je instalovaný jeden systém, konkrétně nejnovější generace operačního robota DaVinci Xi. O systém se dělíme společně s urology, gynekology, hrudními a dětskými chirurgy. Spolupráce s ostatními pracovišti probíhá dobře. Na přístroji plánují začít pracovat i lékaři z ORL. Při narůstajícím počtu operací nebude pravděpodobně v blízké budoucnosti jeden systém dostačující.

V čem jsou robotické operace oproti klasickým operacím, anebo laparoskopickým operacím, pro pacienty výhodné?

Roboticky asistovanou operaci, podobně jako laparoskopii, řadíme mezi miniinvazivní operace. Jejich společnou výhodou oproti otevřené operaci je menší traumatizace tkání, menší spotřeba peroperační i pooperační analgezie, rychlejší obnova pasáže, zkrácení hospitalizace a rekonvalescence. Onkologické výsledky jsou srovnatelné. Robotická operace přináší oproti laparoskopické lepší vizualizaci a také lepší manipulaci díky většímu rozsahu pohybu operačními nástroji. To je výhodné zejména při operacích v hloubce pánve.

Jak rozdíly mezi těmito způsoby operací vnímáte vy jako operatér? Liší se operace prostřednictvím robota hodně od operace, kdy se těla pacienta dotýkáte vlastníma rukama?

Kromě již výše uvedených výhod je to nesporně způsob ovládání a mnohem lepší ergonomie pro chirurga. Tento typ operací trvá průměrně 200 minut. Osobně vnímám menší únavu po robotické operaci než například po laparoskopické. Robot za vás pochopitelně práci neudělá, jen je velmi sofistikovaným manipulátorem ovládaným rukou chirurga.

Jaké nároky na přípravu lékařů-operatérů robotická chirurgie má? Jakým typem kurzů jste musel projít a jaký certifikát nyní máte?

Na trhu existuje jediný povolený robotický systém, dodávaný firmou Intuitive. Tato společnost zajišťuje také kompletní proškolení. Součástí systému je i virtuální simulátor. V úplném úvodu je nutné absolvovat minimálně 10 hodin práce na tomto simulátoru. Zde se chirurg naučí základním dovednostem při ovládání přístroje. Pokračuje výkon na zvířeti a následně na speciálně fixovaném kadaveru pod vedením školitele v některém z vybraných evropských center. Poté již pod vedením školitele, v našem případ to byl prof. Amjad Parvaiz, následuje operace na vlastním pracovišti. Po 10 až 15 výkonech je operace provedena opět se školitelem a jsou upřesněny a zdokonaleny prováděné postupy. Já osobně jsem ještě absolvoval školení v rámci EARCS, jehož součástí je posouzení videozáznamu operace nezávislou komisí. Pokud splňuje veškeré náležitosti, akademie vystaví chirurgovi příslušný dekret. Snahou této akademie je standardizace a sjednocení prováděných operačních postupů a tím zkvalitnění prováděných operací. Na našem pracovišti v současnosti také dokončil podobný trénink kolega dr. Vjaclovský. 

Jaká je podle vás budoucnost robotické chirurgie? Narůstá počet zákroků a diagnóz, při kterých se využívá? Má naopak nějaká omezení?

Robotická chirurgie má nepochybně budoucnost a počet instalovaných zařízení a počty výkonů celosvětově prudce narůstají. Problémem zůstává vyšší cena za robotickou operaci ve srovnání například s laparoskopickou operací. S tím souvisí způsob úhrady zdravotními pojišťovnami v ČR. V případě chirurgie je výkon hrazen pouze pro nádory rekta. Rádi bychom spektrum výkonů co nejdříve rozšířili o nádory celého tlustého střeva. Omezení jsou srovnatelná s laparoskopickými operacemi a jsou jimi zejména rozsáhlý, pokročilý nádor nebo rozsáhlé adhezivní postižení v dutině břišní. Jak již jsem zmínil, v dohledné době nelze očekávat, že robot chirurga nahradí, je stále jen sofistikovaným manipulátorem ovládaným lidskou rukou, který usnadňuje a zpřesňuje práci.

Děkuji za rozhovor.

Vytvořeno: 30. 4. 2021 / Upraveno: 13. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková