Prožijte Noc vědců s 2. lékařskou: letos živě i on-line

Letošní Noc vědců proběhne v pátek 24. září 2021. 2. lékařská fakulta se zapojí živým programem v areálu svých teoretických ústavů v Praze na Plzeňské, kde bude přichystána prohlídka piteven s komentářem, workshopy či přednášky, i v on-line podobě živě streamovanou přednáškou a předtočenými videi.


Teoretické ústavy opět otevřeny

Po dvou letech se široké veřejnosti opět otevře areál teoretických ústavů 2. LF UK na Plzeňské, který bude možné navštívit v pátek 24. září od 17 do 22 hodin.

Můžete absolvovat prohlídku piteven s komentářem, podívat se na ukázky chirurgického a laparoskopického šití, zažít anatomii prohmatem nebo si prohlédnout, jak se používá virtuální pitevní stůl, nejmodernější přístroj pro výuku anatomie, zobrazující libovolné řezy velmi přesvědčivého 3D modelu člověka.

Seznámit se může i s tím, jak vypadají reálné kosterní pozůstatky, nebo můžete navštívit rovněž další workshopy, ve kterých si budete moct sami vyzkoušet různé systémy inhalování léků nebo fyziologická měření, jako například vyšetření reflexů, měření objemu plic, měření EKG a EMG nebo určení chronotypu.

Připraveny jsou také přednášky, během nichž se budete moct podívat na ukázku ultrazvukové anatomie nebo na ukázky histologických preparátů vybraných zdravých i nemocných lidských orgánů.

 

 

Přednášky:

Vstup je zdarma bez předchozí rezervace, program se řídí aktuálními podmínkami Ministerstva zdravotnictví pro společenské akce.

Kompletní prezenční program všech zúčastněných fakult Univerzity Karlovy najdete zde.

Jak na místo dorazit

Areál teoretických ústavů sídlí v ulici Plzeňská 311, Praha 5, nedaleko tramvajové a autobusové zastávky Motol. Kvůli stavebním pracím v areálu je třeba využít obchozí trasu vyznačenou na mapě. Parkování v areálu není možné.

Předtočená videa a streamovaná přednáška

Vybrat si můžete z řady videí, která naše fakulta připravila. Videa budou dostupná od pátku 24. září 17.00 hod.

Od 21.30 hod. můžete sledovat živě streamovanou přednášku Skřípání zuby z časové perspektivy, která bude součástí série přednášek Univerzity Karlovy vysílaných z Albertova.

Přednášku i ostatní videa bude možné zhlédnout také po skončení Noci vědců.

Kompletní přehled videí všech fakult Univerzity Karlovy, které se do Noc vědců zapojují, najdete zde.


Noc vědců je akce oživující v jeden večer stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Návštěvníci proplouvají laboratořemi, přednáškovými místnostmi, vybuchujícími experimenty a jdou do hloubky aktuálních témat. Děti, dospělí, senioři, každý zapálený pro vědu je vítaný. Setkejte se s našimi vědci a oni už vás naučí vědu milovat.

V České republice se Noc vědců koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. V současnosti probíhá akce pod národní koordinací Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2020 se právě zmíněným univerzitám podařilo získat prestižní evropský projekt Marie Curie-Skłodowská, díky kterému se česká Noc vědců dostává i na evropskou mapu.

Vydáno: 21. 9. 2021 / Upraveno: 23. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora