Prohlášení vedení fakulty a akademického senátu 2. LF UK k aktuální situaci na Ukrajině

V souvislosti s vývojem situace a v návaznosti na naše předchozí prohlášení bychom chtěli ještě jednou vyjádřit naší plnou podporu obyvatelům Ukrajiny a zdůrazňujeme naši ochotu a připravenost maximální pomoci a podpory našim ukrajinským kolegům a studentům – neváhejte nás v případě potřeby kontaktovat cestou ombudsmanky (@email) nebo přímo cestou vedení fakulty (@email) či zástupců akademického senátu (@email).

Upřímně doufáme, že politické reprezentace demokratických zemí najdou cestu, jak účinně prosadit respektování morálních principů, které jsou naší civilizaci vlastní a kterým hluboce věříme.

Naše fakulta se bude snažit v rámci svých možností maximálně přispět – projevem solidarity lidem na Ukrajině (přispět je možno např. prostřednictvím Červeného kříže, Člověka v tísni nebo Post Bellum), účinnou pomocí našim ukrajinským studentům, případnou pomocí studentům medicíny z Ukrajiny i dalším studentům, kteří budou konfliktem ohroženi, ale i důsledným respektováním principů demokracie v rámci celé naší fakultní komunity.

Vedení a akademický senát 2. LF UK

Vytvořeno: 25. 2. 2022 / Upraveno: 10. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora