Prohlášení děkana 2. LF UK k ročnímu výročí ruské agrese na Ukrajině

Dnes před rokem zahájilo Rusko nesmyslnou válečnou agresi proti Ukrajině. Přinesla a stále přináší utrpení, bolest a smrt obrovskému množství nevinných lidí, neměli bychom se s tím smířit. Jsem rád, že se veřejné mínění, oficiální stanovisko i pomoc ze strany České republiky jasně staví za napadenou stranu. Hluboce si vážím a děkuji za všechny projevy solidarity i za konkrétní pomoc Ukrajincům ze strany našich studentů i zaměstnanců.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Vytvořeno: 24. 2. 2023 / Upraveno: 17. 6. 2023 / Mgr. Stanislava Lindenthalová