Prohlášení děkana 2. lékařské fakulty UK k dění na Ukrajině

Jako děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy odsuzuji brutální agresi, které jsme svědky ze strany ruského vedení vůči Ukrajině. Je skličující, že je v Evropě 21. století stále ještě možno řešit problémy tímto způsobem. Věřím, že zbytek Evropy i světa dokáže na tento čin účinně reagovat.

V souladu se svým prohlášením z minulého týdne bych chtěl zdůraznit, že vedení 2. LF UK plně soucítí s našimi ukrajinskými studenty a je připraveno jim v případě potřeby pomoci.

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan 2. lékařské fakulty UK

Vytvořeno: 24. 2. 2022 / Upraveno: 12. 4. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.