Program „Freemover“ pro studenty medicíny přicházející z Ukrajiny / Програма «Freemover» для студентів-медиків, які приїжджають з України

Štítky
Program „Freemover“ pro studenty medicíny přicházející z Ukrajiny

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy připravuje pro ukrajinské studenty medicíny speciální výukový program ve formě přednášek a stáží. Cílem programu je udržení kontinuity jejich vzdělávání, usnadnění adaptace na studium medicíny v České republice a případně pomoc při přípravě na splnění podmínek k zařazení do budoucího řádného studia na 2. LF UK.

Pro studenty je tento program na 2. LF UK zdarma, finanční podpora ze strany MŠMT bude upřesněna. Účastníci programu oficiálně stále zůstanou studentem své domovské fakulty.

Po absolvování programu a kurzů češtiny poskytovaných univerzitním Ústavem jazykové a odborné přípravy ( https://www.ujop.cuni.cz/kurz/cestina-pro-ukrajinske-freemovery-a-studenty-uk ), budete mít možnost přihlásit se do přijímacího řízení k řádnému studiu na 2. LF UK. Po úspěšném absolvování přijímacího řízení je studium všeobecného lékařství v češtině pro všechny studenty zdarma. V případě zájmu o studium v anglickém jazyce je možnost přihlásit se ke studiu programu všeobecné lékařství pro zahraniční studenty, které je zpoplatněno (https://www.lf2.cuni.cz/en/news/applicant).

Pro přihlášení do programu nebo v případě dotazů se obracejte, prosím, na paní Palowskou (@email, + 420 224 435 810).

Předpokládaný začátek programu v průběhu května 2022, bude upřesněno.


Програма «Freemover» для студентів-медиків, які приїжджають з України

2-й медичний факультет Карлового університету готує спеціальну проміжну освітню програму для українських студентів-медиків у формі лекцій та стажування. Метою програми є збереження непрерівності медичної освіти, полегшення процесу пристосуивання до системи навчання в Чеській Республіці, та допомога у підготовці на зарахування до стандартної очної формі навчання на нашому факультеті.

Ця програма є для студентів повністю безкоштовною. Можливості фінансової підтримки у формі стіпендії від Міністерства освіти ще буде уточнена. Протягом участі в цієй програми зараховані студенти формально залишаються студентами свого університету на Україні.

Після завершення програми та курсів чеської мови в Університетському інституті мови та професійної підготовки ( https://www.ujop.cuni.cz/kurz/cestina-pro-ukrajinske-freemovery-a-studenty-uk ) студент матиме можливість подати заяву до стандартної очної форми навчання на 2-ому медичному факультеті на тих самих умовах, що й вступники з Чехії. У разі успішної здачі іспитів навчання загальної медицини в чеській мові є безкоштовним для всіх студентів. Якщо ви зацікавлені продовжуваті навчання в англійській мові, то маєте можливість подати заяву до програми загальної медицини для іноземних студентів, яка є однак платною (https://www.lf2.cuni.cz/en/news/applicant).

Щоб зареєструватися в програмі «Freemover», або у разі інших запитань, звертайтеся, будь ласка, до пані Паловської (@email, + 420 224 435 810).

Очікуваний початок програми є протягом травня 2022 року (буде уточнено).

 

Vytvořeno: 12. 4. 2022 / Upraveno: 19. 6. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.