Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Štítky

Člen kolegia děkana

  • hodnocení výkonu pracovišť
  • spolupráce na rozvojových projektech fakulty
     

@email

Curriculum vitae

Vzdělání a praxe

1990 absolutorium na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze
1990–1993 interní vědecký aspirant Fyziologického ústavu 1. LF UK, současně sekundární lékař na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN
1993 atestace z neurologie 1. stupně
1994–dosud Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol; od 1. 11. 2012 přednosta kliniky
1996 atestace z neurologie 2. stupně
1998–dosud Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha – akademický pracovník, program chirurgické léčby epilepsie
2004 obhájení disertační práce (Modely komplexních parciálních záchvatů – elektrofyziologická a behaviorální korelace se záchvaty u pacientů s epilepsií)
2009 habilitace, jmenován docentem s účinností od 1. 1. 2010

Zahraniční stáže a vědecké pobyty
Yale University, New Haven, a Epilepsy and Sleep Center, Cleveland Clinic Foundation.

Rozhovor po nástupu do funkce (březen 2014)

Co plánujete řešit v oblasti, kterou máte v kolegiu děkana na starost, jako první?
Hodnocení výkonu pracovišť – revize metodiky a její nastavení dle představ a požadavků nového vedení fakulty.

Jaké hlavní cíle a úkoly pro toto volební období jste si stanovil? Jaké konkrétní kroky budete dělat pro jejich realizaci?
Já si žádné úkoly nedávám, to má na starosti děkan.

Na co z minulého období budete chtít navázat, a kde naopak vidíte největší prostor pro zlepšení nebo změnu?
Navázat lze určitě na předchozí zkušenost a určitou orientaci v problematice. Změna neznamená pro všechny automaticky zlepšení. Naopak je spíše vylučuje, protože se dělí stále stejně velký koláč. Tedy, pokud někdo dostane více, někdo musí dostat méně... Ale budeme se snažit, aby systém hodnocení zohlednil záměry nového vedení fakulty, stávající vnější podmínky a aby byl co nejspravedlivější. Je obtížné zcela objektivně vyhodnotit a porovnat často velmi různorodé činnosti a výkony pracovišť fakulty, vždy se bude cítit někdo (aspoň trochu) ošizený. Systém hodnocení by měl být ze strany pracovišť pochopitelný a výsledek kontrolovatelný. A hlavně – systém by měl vydržet bez následných zásadnějších změn po celé funkční období.

Co má rád...

Víno, nebo pivo?
Raději pivo než špatné víno, jinak podle chuti.

Káva, nebo čaj?
Den, nebo noc?

Salát, nebo steak?
Steak se salátem.

Auto, nebo motorka?
Kolo.

Hory, nebo moře?
Hory.

Pěšky, nebo na kole?
Pěšky tam, kde to nejde na kole.

Zima, nebo léto?
Je to jedno... Když je hezky.

Film, nebo kniha? Který/á?
Film. Ale jen jeden? To by bylo nespravedlivé.

Viz také

Doc. Marusič (rozhovor s Janou Dakow z 19. 5. 2010)

Vytvořeno: 28. 3. 2014 / Upraveno: 13. 6. 2022 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková