Prestižní soutěž Alberta Schweitzera v oblasti lékařství se opět konala na 2. lékařské fakultě

V sobotu 20. května 2023 se konala na naší fakultě prestižní soutěž Alberta Schweitzera v oblasti lékařství, kterou každoročně vypisuje Francouzské velvyslanectví pro doktorandy do 33 let v rámci Scientific Prizes of the French Embassy pro sedm vědních oblastí.


Od roku 2000 je to již počtvrté, kdy 2. lékařská fakulta UK spolu s oddělením vědy Francouzského velvyslanectví tuto soutěž zajištuje.

V oblasti medicíny se soutěže mohou zúčastnit studenti v doktorském studiu všech lékařských fakult a Akademie věd v České republice. Porotu soutěže tvořili koordinátoři soutěže z jednotlivých fakult. Prezidentem poroty byl profesor Arnold Munich, přednosta Ústavu lékařské genetiky Dětské univerzitní nemocnice Paris Necker a zakladatel Institutu Genetických chorob IMAGINE.

Letošní soutěže se zúčastnilo osm kandidátů ze tří lékařských fakult v Praze a lékařských fakult Masarykovy univerzity v Brně a Palackého univerzity v Olomouci. Za naši fakultu se zúčastnili kolegyně Aneta Skotnicová a kolega Jakub Jačisko.

Milým překvapením pro účastníky i členy poroty soutěže byla návštěva děkana 2. lékařské fakulty UK prof. Marka Babjuka. Prezident jury prof. Munich i paní atašé pro vědu Francouzského velvyslanectví Veronique Debord-Lazaro vyjádřili dík za podporu, které se soutěži ze strany naší fakulty dostalo.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen soutěže Alberta Schweitzera a cen v dalších šesti vědních oblastech se bude konat 22. června 2023 v prostorách Francouzského velvyslanectví v Praze, v Buquoyském paláci. Ceremoniálu předsedá velvyslanec Francie v ČR a Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1987 a iniciátor akce.

Přejeme oběma našim kandidátům, aby se dobře umístili.

Sepsal prof. Richard Škába, člen poroty soutěže a koordinátor pro 2. lékařskou fakultu

Vytvořeno: 22. 5. 2023 / Upraveno: 26. 5. 2023 / Kateřina Křenová