Praktický pohled na chronické žilní onemocnění dolních končetin

Ústav anatomie 2. lékařské fakulty poskytl 15. června 2022 zázemí účastníkům semináře a workshopu o praktickém pohledu na chronické žilní onemocnění (CVD) dolních končetin. To patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby, neboť CVD postihuje více než 50 procent populace v západních zemích.  Akce byla pořádána ve spolupráci s firmou SOLEN, s. r. o., a za podpory společnosti Pierre Fabre Médicament. 

Seminář byl zaměřen na možnosti diagnostiky a léčby tohoto onemocnění. Jedná se závažné onemocnění, u kterého se bez návštěvy lékaře a odpovídající léčby pacienti neobejdou. Dopolední program spojil teoretické přednášky o anatomii žilního systému, základních charakteristikách a možnostech léčby CVD s praktickými ukázkami ultra­zvukového vyšetření.

MUDr. Petra Zimolová z Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol seznámila přítomné s prezentací na téma Chronické žilní onemocnění dolních končetin, doporučení pro léčbu varixů a souvisejících stavů. Přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK prof. David Kachlík hovořil o Klinické anatomii periferních žil dolních končetin, a jejich důležitých vztazích a perličkách pro kliniku. Teoretický blok přednášek pak zakončil MUDr. Marek Šlais z Kardiochirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol informacemi týkajícími se Chirurgické léčby varikózního syndromu dolních končetin.

Odpolední část již obsahovala praktické ukázky ultrazvukového vyšetření, při nichž si účastníci semináře mohli vyzkoušet získané znalosti na kvalitních a moderních přístrojích.

Kurz byl velmi pozitivně hodnocen, o čemž svědčí i závěrečné reference zúčastněných lékařů.

Vzdělávací akce byla pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena v rámci postgraduálního vzdělávání 4 kredity pro lékaře.

Připravila: Ing. Libuše Stoklásková

Vytvořeno: 30. 6. 2022 / Upraveno: 21. 7. 2022 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.