Posluchači Univerzity třetího věku 2. LF UK se zúčastnili slavnostního zakončení v Karolinu

Posluchači Univerzity třetího věku 2. lékařské fakulty převzali osvědčení o absolvování a zúčastnili se slavnostního zakončení, které proběhlo ve čtvrtek 2. června ve Velké aule Karolina.

Studium trvá běžně dva roky, ale letošní absolventi ho museli přerušovat kvůli covidové pandemii. Hlavním tématem studia je význam prevence v medicíně. Podmínkou přijetí je ukončení střední nebo vysoké školy a dosažení důchodového věku.

Garantem Univerzity třetího věku je prof. Jiří Šnajdauf, který se zúčastnil slavnostního zakončení společně s prof. Radanem Keilem, proděkanem pro vnější vztahy.

Vytvořeno: 7. 6. 2022 / Upraveno: 27. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora