Porozuměla jsem fungování národních zdravotnických databází v jiných zemích

Info

S účastníky kurzu, dr. Jana Mlíchová druhá zprava. Fotografie: Archiv autorky

O farmakoepidemiologickém kurzu v rámci programu 4EU+ na pařížské Sorbonne Université píše farmaceutka a doktorandka z Ústavu farmakologie PharmDr. Jana Mlíchová.


​V letošním roce 2022 jsem se účastnila kurzu 4EU+PharmacoEpi: an integrated 4EU+ Pharmacoepidemiology educational course, který se skládal dvou částí. První zahrnovala desetidenní intenzivní on-line semináře, kdy jsme měli příležitost rozšířit si znalosti o základních metodách ve farmakoepidemiologii a byli jsme seznámeni s používáním zdravotnických registrů ve Francii, Itálii a Dánsku. Farmakoepidemiologie je vědní obor, který sleduje, jak se léčivo chová v populaci, studuje účinky léčiv při dlouhodobém podávání a upřesňuje terapeutickou hodnotu léčiva po jeho zavedení na trh.

​Během seminářů jsme byli rozděleni do menších skupin. V mé skupině byla jako lektorka přítomna doc. Eva Kmoníčková, přednostka Ústavu farmakologie 2. LF UK, dále studentka třetího ročníku medicíny na Milánské univerzitě, která je původem z Istanbulu, a čtvrtým členem byl neurolog a doktorand ze Sorbonne Université. Každá skupina dostala vlastní téma k vytvoření protokolu, na kterém jsme společně několik týdnů pracovali a který jsme pak prezentovali v Paříži v rámci druhé části kurzu na hostující Sorbonne Université. Naše téma se týkalo hodnocení rizik spojených s vysazením vybraných antiepileptik v prvním roce léčby u osob starších 65 let. Měli jsme navrhnout design studie, zvolit vhodnou metodologii pro zpracování, zamyslet se nad statistickými metodami pro analýzu dat i nad etickými aspekty takové studie. Některé části vyžadovaly dlouhou diskusi a kritické přemýšlení, ale nakonec jsme vždy našli shodu, jak k dané problematice přistoupit.

Prezenční část kurzu probíhala v přátelské a neformální atmosféře. Díky osobnímu setkání s lektory i studenty z dalších skupin jsem získala zpětnou vazbu k návrhu protokolu a porozuměla fungování národních zdravotnických databází v jiných zemích, které jsou dostupné zdravotníkům i postgraduálním studentům bez nadměrné byrokratické zátěže. Každá země má však svá specifika, například v Itálii není centralizovaná databáze a je nutné data extrahovat v rámci jednotlivých regionů. 

Meziuniverzitní součinnost mi umožnila po celou dobu přípravy vidět problematiku farmakoepidemiologie z evropského pohledu a aktivní spolupráce v rámci skupiny složené ze studentů různých zemí pro mě byla novou zkušeností.

Přestože byl náš pobyt ve Francii jen krátkodobý, navštívila jsem některé památky Paříže a poznala toto nádherné město jako centrum umění a vzdělávání, ale i parků, dlouhých bulvárů a kaváren. Zpět jsem se vracela v den druhého kola prezidentských voleb ve Francii a řada spolucestujících sledovala zveřejnění výsledků.

Celý projekt byl profesionálně zorganizován, chci poděkovat všem, kteří mi účast na kurzu umožnili, a děkuji za podporu také Ústavu farmakologie 2 LF UK.

 

Vytvořeno: 16. 6. 2022 / Upraveno: 15. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.