Onkologická klinika vítá nového přednostu

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., pracoval na interní klinice Fakultní nemocnice Brno po promoci na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Po obdržení titulu Ph.D. na Masarykově univerzitě začal působit v Oxfordu jako výzkumný pracovník. V klinické praxi poté pokračoval v londýnských nemocnicích. Od roku 2007 pracoval na Onkologické klinice 1. lékařské fakult Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice, kde byl v roce 2012 jmenován přednostou.

Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., se v pondělí 3. října slavnostně ujal vedení Onkologické kliniky 2.LF UK a FN Motol. Po devíti letech tak vystřídal doc. MUDr. Janu Prausovou, Ph.D., MBA, která na klinice působila od roku 1981 a od roku 1990 byla primářkou oddělení. Doc. Prausová bude i nadále působit v nemocnici jako členka kolektivu náměstka pro léčebně preventivní péči (LPP).

 

Nový přednosta Onkologické kliniky doc. Tomáš Büchler s dnes již bývalou přednostkou doc. Janou Prausovou.
Vytvořeno: 3. 10. 2022 / Upraveno: 18. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Bc. Nikola Musilová