Ohlédnutí: O válce na Ukrajině hovořilo na fakultě osm odborníků různých profesí

Ohlédnutí: O válce na Ukrajině hovořilo na fakultě osm odborníků různých profesí

Štítky

Během dubna a května proběhl cyklus přednášek Rozšířené obzory: Ukrajina edition, které uspořádala 2. lékařská fakulta UK a fakultní studentský spolek Motolák. O válce na Ukrajině hovořili odborníci různých profesí. Celkem proběhlo šest přednášek, na kterých vystoupilo osm hostů – historik, koordinátor pomoci, odborník na dezinformace, ukrajinistka, válečný reportér, patoložka z Charkova, klinický psycholog a expertka na komunikaci.

Prohlédněte si fotogalerii a pusťte záznamy vybraných přednášek.


První přednáška z cyklu Rozšířené obzory proběhla ve čtvrtek 21. dubna 2022.

Hostem byl historik a ukrajinista dr. David Svoboda, který působí v Ústavu pro studium totalitních režimů a Muzeu paměti XX. století. Proslovil přednášku Putinova agrese proti Ukrajině: diagnóza, anamnéza, prognóza aneb historie rusko-ukrajinských vztahů stetoskopem historika. Hovořil například o tezi prezidenta Putina o zbytečnosti Ukrajiny nebo o tom, že někteří Ukrajinci sice mluví rusky, ale nejsou proruští.

Přednášku zahájil současný děkan prof. Marek Babjuk, který zmínil své ukrajinské kořeny, a moderoval emeritní děkan prof. Vladimír Komárek.

Záznam přednášky

Ve čtvrtek 28. dubna vystoupil na Rozšířených obzorech Martin Ocknecht, hlavní koordinátor pomoci pro Ukrajinu z organizace Post Bellum. Jejich projekt Paměť národa zajišťuje humanitární pomoc a dodává na Ukrajinu ochranné vesty, balíčky zdravotnické pomoci i potraviny pro vojáky.

Přednášku moderoval děkan 2. lékařské fakulty prof. Marek Babjuk.


Ve středu 4. května byl hostem Rozšířených obzorů expert na dezinformace Antonín Šlajch, známý na sociálních sítích jako Iluminátor. Dozvěděli jsme se, jaké dezinformace se používají při válce na Ukrajině, jak si sami můžeme ověřit pravost informací a co my osobně můžeme dělat proti fake news na sociálních sítích.

Moderoval fakultní koordinátor pomoci Ukrajině MUDr. Vyacheslav Grebenyuk.

Záznam přednášky

V úterý 10. května jsme na Rozšířených obzorech přivítali dva hosty.

Ukrajinistka Mgr. Lenka Víchová nás seznámila s historicko-politickým vývojem Ukrajiny a jeho souvislostmi a podobnostmi s aktuální ruskou invazí na Ukrajinu.

Na ni navazovala prezentace Bc. Jakuba Plíhala, válečného reportéra webu Aktuálně.cz, který s námi sdílel své fotografie a zkušenost z březnové návštěvy několika ukrajinských regionů.

Obě přednášky moderovala Bc. Karin Zamrazilová, studentka orální historie a soudobých dějin na Fakultě humanitních studií UK.


Ve čtvrtek 12. května vystoupila na Rozšířených obzorech nová akademická pracovnice z Ústavu patologie 2. LF UK dr. Vira Tovazhnianska. Patoložka z válkou zmítaného Charkova, která na fakultě pracuje od dubna, popsala výuku medicíny a uplatnění lékařů na Ukrajině a podělila se o svoji zkušenost uprchlice.

Moderoval přednosta Ústavu patologie prof. Josef Zámečník.

Záznam přednášky

Poslední dvě přednášky jsme uspořádali ve středu 18. května.

Klinický psycholog doc. Marek Preiss z Národního ústavu duševního zdraví hovořil o posttraumatické stresové poruše a o tom, jak se může přenášet z generace na generaci.

Dr. Šárka Tomová z Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol navázala přednáškou o tom, jak bychom měli správně komunikovat s ukrajinskými uprchlíky a jaká specifika bychom měli zohlednit.

Moderoval MUDr. Jakub Hurych z uskupení Medici Boni.

Záznam přednášky

V rámci Rozšířených obzorů proběhlo také promítání ukrajinského dokumentu Bez očividného traumatu a výstava fotografií novinářky Lenky Klicperové Krev, slzy a odhodlání Ukrajiny.

Foto: Michal Hladík a Marie Hejlová, 2. LF UK, Matouš Vokatý, Motolák

Vytvořeno: 26. 5. 2022 / Upraveno: 15. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora