Ocenění pro dr. Lenku Hovorkovou

Dr. Lenka Hovorková (druhá zprava) na zámku v Lužanech u Přeštic, kde probíhalo předání cen.

Mgr. Lenka Hovorková, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol – skupiny CLIP obdržela jednu z cen Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Dr. Hovorková ocenění převzala 16. listopadu 2021 na zámku v Lužanech u Přeštic, kde byly ceny Nadace Nadání za výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení předány studentům, absolventům a mladým vědcům, včetně dalších zástupců Univerzity Karlovy.

Z laudatia:

Úspěšně ukončila doktorské studium v oborové radě Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie obhajobou práce na téma Patogeneze dětských leukémií. Během svého pregraduálního studia, v rámci své bakalářské a později i diplomové práce začala pracovat v laboratoři. Od začátku se zaměřila na problematiku biologie dětských leukémií, zejména leukémií s fúzním genem BCR/ABL a leukémií hyperdiploidních a stala se klíčovou osobou mimo jiné při řešení příslušných grantů GA UK, IGA MZ ČR a AZV ČR. Její podíl na dosažených výsledcích je zcela dominantní a zásadní. Výsledky, ke kterým její práce na jednotlivých projektech dospěla, byly úspěšně prezentovány na domácích i mezinárodních konferencích, a především publikovány v kvalitních impaktovaných časopisech. Její dosavadní vědeckou kariéru v českém prostředí je možné považovat za vysoce nadprůměrnou, a to jak kvalitou publikačních výstupů, tak jasným přesahem výsledků její práce do oblasti klinické hematologie.

Vytvořeno: 13. 12. 2021 / Upraveno: 18. 1. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora