O diskusním fóru a hypertenzní krizi. Distanční výuka očima zralé ženy – učitelky

Píše PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D. et Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství.


Všichni neustále opakujeme studentům, jak je nutné překážky překonávat, a teď nastaly i pro některé z nás. Mladí učitelé rádi pracují se systémy, vytvářejí v nich zajímavé interaktivní stránky, využívají moderních výukových metod. Ale jsou i tací, kteří preferují přímou výuku, kde mohou odečítat z tváří studentů a přizpůsobovat výklad látky momentální zpětné vazbě. V čem tedy spočívá úskalí?

Vezměme v úvahu například ženu, a to ženu ve „velmi“ produktivním věku, která miluje svou práci, těší se na setkávání se svými studenty, na kontaktní výuku, modifikuje výklad podle atmosféry v každém kruhu, aktivizuje studenty podle projevů jejich osobností a ten „blbej“ vir jí najednou vezme možnost předávat zkušenosti přímo, face to face. K tomu všemu nedostala příležitost odučit všechny kruhy seminář z komunikace! Bolestný pocit…

Co si má počít? Nezbývá než propátrat, kde má uloženo heslo na Moodle. Aby se tam dostala, musí znát heslo na CAS. Po opakovaných variacích všech hesel, která kde za pět desítek let zadala, prožívá úspěch! Heslo je správné! Systém zpřístupněn! Je bojovnice a otvírá se před ní Moodle. Jak přitom v té chvíli obdivuje své studenty, kteří zde s přehledem nahrávají zadané úkoly!

Překonává další překážku. Je tam, kde chtěla být! Dokonce našla diskusní fórum u témat, které má na starosti! Slaví vnitřní úspěch a je v očekávání, jaké dotazy studenti pokládají, aby na ně ve své pečlivosti mohla odpovědět. Nadšení stále trvá!

Rozklikne jedno diskusní fórum a domnívá se, že týden jí na odpovědi stačit nebude. Vždyť naši studenti jsou zvídaví, mladí, žádostiví nových informací… Žádný dotaz.

Podívá se na další téma. Tady jistě dotazy budou! Studenti se nesmíří jen s vysvětlením v textu. Opět nic. Zkouší to dál… Stejný výsledek.

Nechce se vzdát a notebook zavřít, co kdyby… Vždyť překonala sebe samu! Vložila materiály, nahrála videa, vypila litry čaje, krevní tlak si povýšila téměř na hypertenzní krizi… Kde všichni jsou?

Fajn, proti svému přesvědčení dává další šanci. Zítra je taky den. Jedno ví jistě. S každým dnem rozšíří arzenál tekutin o další alternativy.

Fotografie: Autorka

Moc by chtěla svým studentům přímo říci, ať neprokrastinují, že budou muset prokázat důkladné znalosti a ty nezískají leteckým přeletem vložených řádků. Nestačí si videa přehrát jednou či dvakrát… Nastane čas a předstoupí před pacienty. V celé své komunikační kráse, s nabytými dovednostmi!

No, budu doufat, že ti, kteří si toto zamyšlení přečetli až do konce, pochopili, že neznalost neomlouvá a na praxi si je prověřím(e)!

Vytvořeno: 18. 3. 2020 / Upraveno: 22. 7. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.