Nová kniha Současná kardiologie shrnuje soudobé poznatky o oboru

Název: Současná kardiologie
Autor: MUDr. Jiří Bonaventura, Ph.D.
Vydal: Galén
ISBN: 9788074926730

V kompaktním rozsahu málo přes 300 stran sumarizuje kniha Současná kardiologie od dr. Jiřího Bonaventury z Kardiologické kliniky 2. lékařské fakulty a FN Motol aktuální poznatky z tohoto rozsáhlého a dynamicky se rozvíjejícího se oboru.

Spis si neklade za cíl podrobně rozebrat historii a patofyziologický podklad jednotlivých kardiologických onemocnění.

„Čtenář si jistě už při zběžném prolistování všimne, že kniha neobsahuje obrazovou dokumentaci ani přílohy. Obojí je zcela záměrné,“ uvádí MUDr. Jiří Bonaventura, Ph.D., a dodává, že kvalitních publikací, které se touto problematikou zabývají, je od erudovaných autorů na českém trhu již dostatek.

„Cílem publikace je místo na trhu vyplnit koncizním textem a za použití minimální počtu slov předat čtenáři co největší objem současných poznatků z oboru kardiologie,“ představuje svou knihu MUDr. Bonaventura.

Jeho snahou bylo vytvořit publikaci aktuální, zahrnující recentní poznatky ze studií i publikovaných guidelines.

Zhuštěný text je pro větší přehlednost a snadné vyhledávání informací doplněn tabulkami.

„Věřím, že kniha bude k užitku nejen kardiologům (nemocničním i ambulantním), ale též všem lékařům v příbuzných oborech, kteří mají o současnou kardiologii zájem, ale čas na přečtení tisíců stran kardiologických učebnic jim chybí,“ uzavírá Jiří Bonaventura.

Vytvořeno: 5. 9. 2023 / Upraveno: 5. 9. 2023 / PhDr. Mgr. Kateřina Křenová