Někdy neškodná, jindy vede k sepsi

Štítky

Doc. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., je mikrobiolog a přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol.
 
Čím se v těchto měsících zabýváte? Máte zřetelný cíl?
Stále si ještě myslím, že nějaký zřetelný cíl mám, i když musím přiznat, že se v těchto měsících věnuju vědeckým aktivitám žalostně málo. Na vině jsou nejspíš manažerské povinnosti přednosty ústavu a vedoucího centra cystické fibrózy. Jinak ale pořád sním o zodpovězení otázky, co stojí v pozadí infekčních procesů a co určuje jejich průběh u pacientů s cystickou fibrózou. Proč je tatáž bakterie někdy prakticky neškodná a jindy vede k sepsi a úmrtí pacienta? To je problematika, která mě zajímá od začátku mého bádání. Kromě toho se snažím do českého, nebo alespoň motolského prostředí zavést nové metodiky, a to jak na poli cystické fibrózy, tak mikrobiologie. Pro mikrobiologickou diagnostiku je zásadní naučit se využívat výhod molekulárně genetických metod tak, aby dobře doplňovaly klasickou mikrobiologii. U cystické fibrózy se momentálně spolu s lékaři centra CF hodně angažuju ve schválení léku pro naše pacienty, který představuje první kauzální terapii CF.
 
Jak vaše práce a vaše téma zapadá do českého a světového kontextu?
Studium bakterií je stále v popředí výzkumu cystické fibrózy. Na začátku šlo o prosté zlepšení diagnostiky, pak o řešení epidemií, které tyhle bakterie mohou u pacientů s cystickou fibrózou způsobovat. Teď se výzkum zaměřuje na vlastní patogenezi a léčbu infekcí. Naše laboratoř se zabývá bakteriemi komplexu Burkholderia cepacia. Svoje výsledky pravidelně prezentuje na setkáních mezinárodní pracovní skupiny, která kvůli téhle bakterii před sedmnácti lety vznikla, i na evropských a amerických konferencích věnovaných cystické fibróze.
 
Čemu pomáhají a pomohou vaše výsledky?
Docílili jsme toho, že se burkholderie správně diagnostikují a že nevznikají nové epidemie téhle infekce. Rádi bychom do budoucna věděli, jak pacienta chránit před sepsí, o které dnes nemůžeme říct nic jiného, než že se objevuje zcela nepředvídatelně.

Vytvořeno: 10. 12. 2013 / Upraveno: 13. 6. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.