Na Národním chirurgickém kongresu proběhl 3D přenos z chirurgického operačního sálu, v Česku první

Info

Fotografie na této stránce: Archiv prof. Alana Stolze.

Na předvedení se podílel prim. Filip Pazdírek z Chirurgické kliniky. Komentář prof. Alan Stolz.


Ve dnech 10.–12. května 2023 se v Praze uskutečnil Národní chirurgický kongres, kterého se zúčastnila bezmála tisícovka chirurgů z celé České republiky. Jeho součástí byl také první 3D přenos z chirurgického operačního sálu uskutečněný u nás. Prim. Filip Pazdírek z Chirurgické kliniky a prof. Amjad Parvaiz z Velké Británie provedli roboticky asistovanou pravou hemikolektomii. Chirurgové sledující v sále přímý přenos mohli v reálném čase reagovat a ptát se operatérů na jednotlivé kroky této robotické operace. Robotická 3D operativa poskytuje rozšířené možnosti nejenom chirurgům na operačním sále, ale jak se ukázalo, tuto moderní technologii lze také sdílet na dálku během kongresů či odborných seminářů, dodává prof. Alan Stolz, přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Vytvořeno: 30. 5. 2023 / Upraveno: 31. 5. 2023 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.