Na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol vznikl unikátní mezinárodní překladač pro studenty

Info

Úvodní stránka překladače Clinical Guide for Medical Students


„Má někdo u vás v rodině diabetes / vysoký tlak / psychiatrické onemocnění / nádorové, nebo jiné onemocnění? V kolika letech? Měl někdo infarkt myokardu / mrtvici?“... Lékařský smalltalk, i tak by se dal nadneseně popsat multijazyčný několikastránkový průvodce konverzací, kterou běžně vedou studenti medicíny s pacientem během odebírání základní anamnézy. Clinicalguide.eu na dvě kliknutí a zadarmo pro všechny nabízí fráze, ze kterých se budoucí lékař dozví informace o rodině, alergiích nebo třeba gynekologických obtížích i fráze, které se používají při fyzikálním vyšetření, a to jak z angličtiny do češtiny, tak z angličtiny do dalších jazyků, včetně většiny evropských nebo některých mimoevropských. Díky využití dvou jazykových mutací se tak například portugalský student při vyšetřování zorientuje i v hindštině či japonštině.

„Vyučuji zahraniční studenty na stážích a pozoruji, jak řada z nich stále bojuje s češtinou. Je to složitý jazyk a není snadné se ho naučit a znalosti udržet i přes velké nasazení a skvělou práci naší katedry jazyků. Přemýšlel jsem tedy o tom, jak by jim pomohl takový jednoduchý překladač,“ vysvětluje motivaci vzniku Clinical Communication Guide MUDr. Jan Brož, Ph.D., z Interní kliniky 2. LF UK a FNM. Spojil svoje síly s MUDr. Barborou Makešovou, tehdejší studentkou 5. ročníku Všeobecného lékařství, dnes již lékařkou, a díky jejímu nadšení pro cizí jazyky a znalosti programování vznikl specializovaný web. Společně potom připravili soubor nejdůležitějších témat, o kterých se spolu začínající lékaři a pacienti baví. „Podobných učebnic je samozřejmě hodně, ale my jsme chtěli vyjít z toho, co se opravdu v komunikaci mezi lékařem a pacientem odehrává a dosáhnout i toho, že objem informací v našem průvodci bude omezený a přesně zacílený. Lékař třeba pacienta žádá, aby se otočil, aby si odložil oblečení... přišlo mi, že největší slabinou v češtině zahraničních studentů je právě ta nelékařské část komunikace," zamýšlí se MUDr. Brož.

Práce na projektu týmu zabrala přibližně rok: MUDr. Makešová se zrovna vrátila ze zahraniční stáže a napsala první překlad, z češtiny do angličtiny, vyšla i z vlastní zahraniční zkušenosti. Následně přišel nápad vytvořit i další jazykové mutace. „Oslovoval jsem zahraniční studenty, jestli by jim náš projekt nepřišel zajímavý a nabízel jsem jim možnost přeložit guide i do jejich mateřského jazyka. Pracovali bez nároku na odměnu, tou jim je jen možnost stát se prvními autory těchto jazykových verzí," vysvětluje MUDr. Brož. K dispozici dnes mají studenti kromě češtiny a angličtiny 15 jazykových verzí, na dalších se pracuje. 

Projekt z motolské interny využijí nejen zahraniční studenti, kteří k nám přijíždějí, ale také Češi, kteří míří na stáže do ciziny. „Máme mezi přeloženými i pro nás exoticky znějící, jako je korejština. Protože jsem kdysi realizoval jeden projekt v Nepálu, usiluji také o nepálštinu, která by mě velmi potěšila. A chybí nám ještě několik evropských jazyků, třeba finština nebo maďarština. A rádi bychom doplnili čínštinu,“ popisuje plány do budoucna MUDr. Brož. V počtech stažení se prý ale nijak nevyžívají: kdyby jejich příručky pomohla byť jen jedinému studentovi, budou spokojeni. "Znáte tu klasickou poučku, nelze jedním krokem pomoci všem, úspěchem je pomoci alespoň některým,“ říká MUDr. Brož. „A velké poděkování patří Báře Makešové, jak za spolupráci při výběru základního textu, tak i při jeho překladu do angličtiny. Navíc sama naprogramovala i náš web,“ uzavírá MUDr. Brož.

Vytvořeno: 15. 11. 2022 / Upraveno: 2. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Stanislava Lindenthalová