Medici si budou moci započítat do praxe polovinu doby strávené na covidových odděleních