Medici PRO Očkování uspěli v komunikační soutěži Zlatý středník

Medici PRO Očkování se umístili v prestižní soutěži komunikačních projektů Zlatý středník. 1. září převzali jeho zástupci na galavečeru dvě ocenění. Z kategorie Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG si odnesli třetí místo, v sekci Zdravotní péče a farmacie pak získali ocenění TOP RATED.

Projekt Medici PRO Očkování vznikl jako reakce a snaha řešit problém odmítání očkování, který s sebou přináší i propuknutí jinak už potlačených infekčních nemocí. Světová zdravotnická organizace (WHO) situaci kolem odmítání očkování a s ní související klesající proočkovanost označila za natolik závažnou, že ji zařadila na seznam deseti nejvýznamnějších světových hrozeb pro veřejné zdraví. Projekt se snaží reflektovat současnou situaci, kdy kvůli snadnému šíření nepravdivých a zavádějících informací o očkování narůstá počet rodičů a osob odmítajících očkování, čímž dochází k významnému poklesu proočkovanosti naší populace a návratu závažných infekcí, proti kterým lze očkovat.

 

Projekt Medici PRO Očkování byl zahájen studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za podpory Akademického senátu 2. LF, aktuálně funguje ve spolupráci se studenty katedry Marketingu a PR Fakulty sociálních věd UK.

Vytvořeno: 7. 9. 2022 / Upraveno: 30. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Bc. Nikola Musilová