Medici PRO Očkování pozváni na Norské velvyslanectví

Mezifakultní spolek Medici PRO Očkování, který spojuje studenty 2. lékařské fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, byl pozván na recepci, již ve čtvrtek 21. dubna uspořádalo Velvyslanectví Norského království v Praze. Stalo se tak v návaznosti na výhru Ceny Gratias Tibi za rok 2021, udělované neziskovou organizací Člověk v tísni.

Vybraní členové spolku, který se snaží o edukaci veřejnosti v oblasti prevence a vakcinace nejen proti nemoci covid-19, ale i proti „dětským“ a dalším infekčním onemocněním, již v listopadu navštívili Oslo. V rámci studijního pobytu se tam setkali s vědci a studenty z Univerzity v Oslu a z Norského institutu veřejného zdraví (Folkehelseinstituttet). 

Včerejší recepce na tento výjezd navázala a všichni zájemci z řad členů spolku tak měli příležitost se setkat se zástupci Velvyslanectví Norského království v Praze, včetně pana velvyslance Roberta Kvileho a jeho ženy. Čeští studenti a zástupci zapojených fakult, dr. Milan Trojánek a dr. Tereza Klabíková Rábová, se též seznámili s norskými studenty, kteří studují medicínu v České republice.

Karolína Hájková, Medici PRO Očkování

Vytvořeno: 22. 4. 2022 / Upraveno: 6. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.