Medici PRO Očkování obdrželi Cenu Gratias Tibi

Medici PRO Očkování, společný projekt studentů 2. lékařské fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, získali Cenu Gratias Tibi 2021 v kategorii Do 30 let.

Cenu uděluje organizace Člověk v tísni za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti.

Porota ocenila, že se realizátoři věnují tématu očkování dlouhodobě na odborné úrovni. Dokázali tak rychle reagovat na aktuální situaci s očkováním proti koronaviru. Řeší tak problematiku proočkovanosti populace z širšího úhlu pohledu, mají dobrou komunikační strategii a úspěšný mediální plán.

Odbornými garanty projektu jsou MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., lékař a pedagog z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a vedoucí Katedry infekčního lékařství IPVZ, a doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D., vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV Univerzity Karlovy. „Oblast zdravotní komunikace je v České republice dlouhodobě podceňována. Vítám proto iniciativu studentů, která tuto situaci postupně zlepšuje,“ vysvětluje Hejlová. „Projekt Medici PRO Očkování dokazuje výhody mezifakultní spolupráce. Ta je kromě cílové skupiny projektu přínosná také pro studenty, kteří se vzájemně obohacují o zkušenosti získané během studia,“ doplňuje Trojánek. Tuto spolupráci ocenila i Karlova Univerzita, která v minulém roce projekt ocenila Cenou Miloslava Petruska za reprezentaci univerzity.

Blahopřejeme!

Vydáno: 16. 9. 2021 / Upraveno: 20. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora