Lékaři a vědci z Kliniky dětské hematologie a onkologie na největší české hematologické akci roku

Štítky

Info

S mikrofonem doc. Eva Froňková. Fotografie na této stránce: Jakub Joachim

Z tradičního jednodenního skromného pražského sympozia věnovaného hematologii se během posledních čtyř let stala nejprestižnější odborná akce v oboru pod názvem Hematologie 2024 – Kam nás posouvá to nejlepší z české a světové hematologie. Meeting má dva základní cíle – jednak shrnout moderní poznatky z oboru, které byly prezentovány na největších evropských a světových konferencích uplynulého roku, a dále představit nejzajímavější výsledky českých hematologů. Zpestřením sympozia je již tradičně aktivní přítomnost zahraničních hematologických hvězd včetně předsedy Evropské hematologické společnosti. Letošní účast se vyšplhala k sedmi stovkám účastníků a významnou roli mezi aktivními účastníky hráli pracovníci KDHO a její laboratorní skupiny CLIP.

Kolegyně a kolegové z KDHO představili výsledky vlastních prací zaměřených na genomiku a sledování odpovědi na léčbu leukemií, nádorový metabolismus či potransplatační lymfoproliferace. Dětští hematologové z Motola byli i mezi přednášejícími vyzvaných souhrnných přednášek (na téma autoimunitních anemií či hemofagocytující lymfohistiocytosy). Dále připravili workshopy na téma modelování vzácných chorob, detekce zbytkové nemoci, léčba vzácných poruch krvetvorby či psaní grantů. Prosadili se i v sekci představující tři nejlepší publikace českých autorů v oboru hematologie za rok 2023.

Zastoupena byla klinika výrazně i mezi organizátory akce – v rolích předsedy vědeckého výboru, členů vědeckého i programového výboru, koordinátorky posterové sekce či organizátorky sekce ošetřovatelské. Je příjemné pozorovat, jak významnou roli hraje jedno pracoviště zaměřené na dětskou hematologii v kontextu celé české hematologie, a naše aktivní účast potvrzuje respekt, který má KDHO a její pracovnice a pracovníci v odborné hematologické komunitě.  

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FNM / CLIP

Odkazy:

Vytvořeno: 29. 1. 2024 / Upraveno: 13. 2. 2024 / Mgr. Petr Andreas, Ph.D.