Knížka, která zachraňuje životy

Info

Tým autorů publikace Naléhavé stavy z pohledu internisty z Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

 


Knížka je to velká tak akorát, aby se mohla strčit do zadní kapsy kalhot, praktická, s ohebnými deskami, které něco vydrží. Jeden z jejích autorů MUDr. Martin Souček, vedoucí lékař Metabolické jednotky Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, ji v nadsázce popisuje jako kuchařku: je čtivá, srozumitelná a nikdo se v ní neztratí. Nová publikace Naléhavé stavy z pohledu internisty, praktické postupy, je ale možná právě tím malým závažíčkem na váze, které během rychlého sletu událostí jedné služby rozhodne o něčím životě.

MUDr. Martin Souček.

„Dlouho jsme na naší klinice přemýšleli o osvětě v tom, jak se postavit k různým akutním stavům, které na našem pracovišti snadno vzniknou. Vytvořili jsme tedy ‚podoma‘ sepsaná skripta, která jsme dali k dispozici mladým sekundářům. Jak jednou ten materiál vzniknul, začali se na sekretariátu objevovat lidi a ptali se: Vy prý máte nějaká skripta a nás by hrozně zajímala. Jednou šlo o studenta 5. ročníku, potom 6., pak je někdo ukázal studentům během výuky a najednou se k nám coural průvod zájemců a všichni chtěli skripta,“ vypráví o prvotním nápadu dr. Souček. Profesionální podobu skriptům po čase vdechlo nakladatelství Grada, které Naléhavé stavy z pohledy internisty vydalo před několika týdny.

Nejde o žádnou „bichli“ s podrobnými informacemi, ale právě o „rychlou kuchařku“. „Představte si náhlý stav, jako je třeba infarkt myokardu nebo plicní embolie… v knize najdete, jak se nemoc projevuje, jak ji rychle diagnostikovat a jakým způsobem ji léčit. To vše v bodech, aby o pacienta bylo postaráno v co možná nejkratším čase,“ popisuje strukturu knihy dr. Souček. Když sám začínal pracovat v nemocnici, podobné publikace neexistovaly, stejně jako internet a informací bylo málo. K dispozici bylo jen několik knih a staré chorobopisy, ze kterých mohl čerpat při řešení konkrétních situací. Dnes je to právě naopak: informací je přehršel, ale nejsou vytříděné. „Lidé jsou pak zmatení a nevědí, jak danou problematiku uchopit, které jsou to ty up-to-date informace. A když takový stav vznikne, nemáte čas si sednout k počítači a něco si hledat a bádat. Právě v tom by mohla naše kniha pomoci,“ zamýšlí se dr. Souček.

Naléhavé stavy z pohledu internisty: Praktické postupy. Martin Souček a kolektiv. Vydalo nakladatelství Grada v roce 2022.

Publikaci Naléhavé stavy podle něj využijí nejen internisté, ale všichni lékaři, včetně těch praktických, kteří se ve svých ambulancích mohou potkat třeba s náhlou příhodou břišní nebo cévní mozkovou příhodou. Sáhnout po ní mohou také studenti od 4. ročníku výš. Kapitoly se zabývají i tématy, jako jsou akutní intoxikace, podchlazení, delirantní stavy nebo akutní selhání ledvin. „Jsem možná staromilec, vím, že dnes má každý díky telefonu v ruce hned spoustu informačních zdrojů. V jednu chvíli jsem si říkal, zda taková kniha má smysl, ale ze zájmu o ni se ukazuje, že má,“ zamýšlí se dr. Souček. Spolu s kolegy se snažili do materiálu dostat postupy podle mezinárodních doporučení, ale otisknout do něj i vlastní dlouholetou praxi. Obsažené informace jsou také konkrétní, když se mluví o podání léčiv, čtenář se také dozví, který konkrétní typ využít i způsob, jak jej podat.

Text doplňují také videopřednášky, které připravili autoři jednotlivých kapitol a slouží jak sekundářům, tak jako výukový materiál pro studenty během volitelného předmětu. „Knihu recenzovala mimo jiné paní profesorka Sylvie Dusilová Sulková, z čehož mám velkou radost. Napsala nám moc hezký komentář. A dokonce jsem se dozvěděl, že ještě než kniha vyšla, sama text s oblibou využívala,“ uzavírá s úsměvem dr. Souček.  

Vytvořeno: 30. 11. 2022 / Upraveno: 30. 12. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Stanislava Lindenthalová